Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2014 Utenriksministeren kaster vrak på norsk atomvåpeninitiativ

Utenriksministeren kaster vrak på norsk atomvåpeninitiativ

Ved å ikke ville slutte seg til Østerrike og love å arbeide for å forby atomvåpen, kaster utenriksminister Børge Brende vrak på det Norge så langt har oppnådd med atomvåpeninitiativet som den forrige regjeringen lanserte i 2013, sier generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp.

Det såkalte humanitære initiativet vedrørende atomvåpen (HINW) ble startet med en konferanse i Oslo i mars 2013. Den ble fulgt opp med konferanser i Mexico i februar 2014 og nå 8-9. desember i Wien. Østerrikes regjering endte Wien-konferansen med å legge fram dokumentet «Austrian Pledge», hvor de forplikter seg til å arbeide for et forbud mot atomvåpen og inviterer andre land til å slutte seg til dette løftet .

Umiddelbart etter Wien-konferansen sendte Norsk Folkehjelp sammen med Amnesty International Norge, Care Norge, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Røde Kors et brev til utenriksministeren der de på det sterkeste oppfordret regjeringen til å slutte seg til Austrian Pledge og arbeide aktivt sammen med Østerrike og andre land for å forby atomvåpen.

Skuffende svar fra Brende

Fra Stortinget ble Wien-konferansen fulgt opp med tre viktige skriftlige spørsmål til utenriksministeren, fra henholdsvis  Anniken Huitfeldt (Ap),  Sveinung Rotevatn (V) og  Bård Vegar Solhjell (SV).

Det var positivt at utenriksministeren i sine svar på disse nå har gjort det klart at Norge vil støtte Sør-Afrika dersom de beslutter å holde neste konferanse innen det humanitære initiativet. Brende unnlot imidlertid å svare på hvorvidt Norge vil ta initiativ til opprettelse av en kjernegruppe for å sikre videre framdrift innen HINW. Det var også særdeles skuffende at Brende signaliserte at Regjeringen ikke vil slutte seg til Austrian Pledge.

-Vi mener at utenriksministeren i dette spørsmålet undervurderer og underrepresenterer den politiske viljen på Stortinget til å slutte seg til Austrian Pledge. Siste ord er ikke sagt i dette spørsmålet. Vi setter vår lit til at denne saken blir tatt opp igjen på Stortinget over nyttår, sier Tørres.

-Passivt og uansvarlig

I sitt svar til Huitfeldt skriver utenriksministeren at det politiske grunnlaget for et forbud mot atomvåpen ikke nå er til stede. Det mener Norsk Folkehjelp er et meget passivt innspill, da det kom tydelig fram i en interpellasjonsdebatt på Stortinget før sommeren at flertallet forventer at Norge skal arbeide aktivt for å skape et politisk grunnlag for et forbud mot atomvåpen – ikke sitte og vente på at det politiske grunnlaget skal være til stede.

-Austrian Pledge er et direkte resultat av HINW og norsk lederskap så lang, og av at det politiske grunnlaget for et forbud mot atomvåpen langt på vei allerede faktisk er lagt. Det er også den mest lovende og konkrete muligheten vi noensinne har hatt til å ytterligere styrke dette politiske grunnlaget og realisere ideen om et forbud. Det er derfor uansvarlig av utenriksministeren å ikke støtte opp om Austrian Pledge, sier Tørres.

Hun minner om at internasjonale jurister peker på at det ikke finnes noen juridiske begrensninger for at NATO-land skal kunne være med på et forbud mot atomvåpen. NATOs strategiske konsept er et ikke-bindende, politisk dokument som ikke er til hinder for at Norge skal kunne støtte et forbud, slik Brende hevder i sitt svar til Huitfeldt.

Handler om å si ja eller nei

HINW og et internasjonalt forbud mot atomvåpen er et nødvendig og viktig skritt mot en verden fri for atomvåpen. En slik avtale vil ikke nødvendigvis umiddelbart bidra til at det siste atomvåpenet rustes ned, men den vil kunne ha en avgjørende betydning for viljen til nedrustning og ikke minst redusere faren for at andre land anskaffer seg atomvåpen i fremtiden. Da har vi allerede gjort noe svært viktig for å redusere den risiko som atomvåpen utsetter oss for.

-Valget om å tilslutte seg Austrian Pledge handler om å si ja eller nei. Det handler om å gjøre det klart hvor Norge står og hva vi vil akseptere. Det handler om å velge å si at Norge mener at atomvåpen er uakseptable og ulovlige våpen, sier Tørres.

23.01.2015