Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2015 8 av 10 nordmenn vil at regjeringen skal arbeide aktivt for å forby atomvåpen

8 av 10 nordmenn vil at regjeringen skal arbeide aktivt for å forby atomvåpen

Regjeringen har folket mot seg når den ikke vil gå inn for et forbud mot atomvåpen på grunn av Norges medlemskap i NATO. 7. desember skal FN-resolusjonene mot atomvåpen stemmes over på nytt i plenum i FNs generalforsamling.

81 prosent av alle nordmenn mener at Norge bør arbeide aktivt for å forby atomvåpen, mens bare 10 prosent er imot dette. 9 prosent svarer at de ikke vet. Dette kommer fram i en ny meningsmåling gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Norsk Folkehjelp, der et landsrepresentativt utvalg på 1069 personer fra 16 til 84 år deltok.

74 prosent av norske menn og kvinner mener videre at Norge bør arbeide aktivt for å forby atomvåpen selv om vi blir det første landet i NATO som gjør dette, mens bare 13 prosent svarer nei og 13 prosent svarer at de ikke vet.

50 prosent av deltakerne i spørreundersøkelsen svarte at de mener det var feil av Norge å ikke støtte FN-resolusjonene mot atomvåpen da disse ble stemt over i november, mens 19 prosent mente det var riktig og 31 prosent svarte vet ikke.

7. desember skal FN-resolusjonene mot atomvåpen stemmes over på nytt i plenum i FNs generalforsamling. På spørsmål om Norge da bør endre sin stemmegiving og stemme for disse FN-resolusjonene, svarer 61 prosent ja, 14 prosent nei og 25 prosent vet ikke.

Norsk Folkehjelps generalsekretær Liv Tørres har denne uken sendt et brev til utenriksminister Børge Brende, der hun ber regjeringen vurdere å endre Norges stemmegiving 7. desember. Selv om det ikke skjer ofte at land endrer stemmegiving fra hovedkomité til plenum, er det fullt mulig.

– Vi vet at noen atomvåpenstater allerede arbeider for å få land som stemte ja til disse resolusjonene i generalforsamlingens førstekomité, til å stemme nei eller avholdende i plenum. I flere land krever sivilsamfunnet på den annen side nå at deres regjeringer skal endre stemme til ja. I Norge bør reaksjonene fra Stortinget og sivilsamfunnet på at regjeringen ikke støttet noen av de fire FN-resolusjonene, som har sprunget ut av det norskstartede humanitære initiativet, være grunnlag for å vurdere å endre Norges stemmegiving, sier Tørres.

Hun mener at når regjeringen skal avgi Norges endelig stemme 7. desember må den legge avgjørende vekt på at stortingsflertallet i Innstilling 296 S (2014-2015) har sagt at «Norge må spille en aktiv rolle som pådriver i det internasjonale arbeidet mot spredning av atomvåpen og arbeide langsiktig for et forbud mot atomvåpen».

– De fire FN-resolusjonene er viktige bidrag til å bevare og videreføre dynamikken i det norskstartede humanitære initiativet. Vi håper derfor at regjeringen vil benytte voteringen 7. desember til å sende et internasjonalt signal om at Norge fortsatt vil være en brobygger mellom det humanitære initiativet og NATO, avslutter Tørres.

For kopi av brevet Liv Tørres sendte Børge Brende eller mer informasjon om meningsmålingen, vennligst ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Hilde Sofie Pettersen på tlf 47370190.

03.12.2015 | Hilde Sofie Pettersen