Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2015 Aktivistradio på bussterminalen i Kigali

Aktivistradio på bussterminalen i Kigali

Penniah Abatoni fra organisasjonen Rwanda Women’s Network (RWN) oppmuntrer lytterne til å ringe direkte inn til radiosendingen om vold mot kvinner.

Fra 16. november til 10. desember hvert år foregår den globale kampanjen 16 Days of Activism Against Gender Violence. Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner deltar blant annet med et eget radioprogram om vold mot kvinner.

Organisasjonen Rwanda Women’s Network (RWN) bruker mange virkemidler under kampanjedagene. Et av dem er å leie sendetid i høyttaleranlegget på bussterminalen i Kigali, hovedstaden i Rwanda. Bussterminalen er et stort knutepunkt for kollektiv trafikk som kommer fra hele landet. Plassen er full av busser, salgsboder, spisesteder og billettluker. Senderommet har lydmiksebord og mikrofoner. Det er trangt, mørkt og lydisolert.

Penniah Abatoni fra RWN innleder med å fortelle at sendingen over høyttaleranlegget inngår i de 16 nasjonale aksjonsdagene om vold mot kvinner. Hun forteller om arbeidet RWN gjør, både for å bekjempe vold mot kvinner og arbeidet med å fremme kvinners muligheter i dagens Rwandiske samfunn. Hun oppmuntrer alle som hører på til å ringe direkte inn til sendingen, og garanterer at alle spørsmål, kommentarer og personlige historier folk vil dele, kommer til å høres over høyttaleranlegget.

Telefonene strømmer inn

Innlegget følges opp med fengende musikk før Peninah informerer om alle former for vold mot kvinner; økonomisk, psykisk og fysisk vold, plaging, usynliggjøring og umyndiggjøring. I sendingen oppfordrer hun også foreldre til å ta vare på barna sine; at det er viktig å sørge for at barna får en utdanning, om faren for menneskehandel og at barn og unge må vernes mot «sugar daddies og sugar mamas» som kjøper sex fra unge jenter og gutter. Peninah håper folk på terminalområdet lytter til RWNs budskap og reflekterer over hva som blir sagt. Og det gjør de: telefonene strømmer inn.

Travle kampanjedager

Norsk Folkehjelp har seks partnerorganisasjoner som inngår i Vold mot kvinner-prosjektet. De deltar alle i de nasjonale kampanjedagene om vold mot kvinner.                                

Månedsskiftet november/desember er en travel tid for organisasjonene. Alle stiller opp i kampanjedagene: folk fra partnernes distriktskontorer, 604 aktivitetslederne og folk fra 1698 frivillighetsgrupper som omfattes av prosjektet. Aktivitetene foregår i 13 av Rwandas 31 distrikter. 1234 bygder er involvert i prosjektet.

Mange bruker kampanjedagene til å arrangere folkemøter om kvinners rettigheter, likestilling mellom kjønnene og vold mot kvinner. I en del bygder arrangeres det demonstrasjonsmarsjer. Andre arrangerer folkemøter hvor menn står fram og forteller sin historie om hvordan de klarte å endre seg og slutte å slå kona. Kvinner og menn står også fram for å fortelle at økonomisk medbestemmelsesrett fører til mer fornuftig pengebruk i familien.

Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner i Vold mot kvinner-prosjektet:

  • Pro-Femmes Twese Hamwe er, med sine 55 medlemsorganisasjoner, den største paraply-organisasjonen som arbeider med likestilling og utvikling blant kvinner i Rwanda De har koordineringskontorer som dekker hele landet. De har opprettet frivillighetsgrupper som bekjemper vold mot kvinner.
  • Rwanda Men’s Resource Center arbeider med å fremme gode mannlige forbilder for å endre menns holdninger til kvinner. De har opprettet frivillighetsgrupper som bekjemper vold mot kvinner i områdene de jobber.
  • Association de la Jeunesse pour la Promotion des Droits de l’Homme (AJPRODHO-JIJUKIRWA) er en ungdomsledet menneskerettighetsorganisasjon med et sterkt fokus på vold mot kvinner.  De har opprettet frivillighetsgrupper som bekjemper vold mot kvinner i områdene de jobber.
  • Rwanda Women’s Network (RWN) er en organisasjon som arbeider for å fremme sosio-økonomisk velferd blant kvinner.  De er en sterk målbærer for kvinners rettigheter, likestilling, mellom kjønnene og arbeider for å bane vei for kvinner I alle deler av samfunnet. De har opprettet frivillighetsgrupper i områdene de jobber i. De driver også en «Hot line» hvor folk kan ringe inn å få informasjon. Linjen formidler også informasjon om tilfluktssteder til kvinner som trenger det.
  • Tubibe Amahoro (TA) er en grasrotorganisasjon med sterke bånd til folk i områdene de arbeider i. De har opprettet frivillighetsgrupper som bekjemper vold mot kvinner i områdene de jobber.
  • Communauté des Potiers de Rwanda, (COPORWA) er en organisasjon med nær tilknytning til urfolksgruppen Batwa/Twa. I tillegg til å fremme gruppens interesser driver de bevisstgjøring og mobilisering innen egne rekker relatert til vold mot kvinner.

Bussterminalen i Kigali er et stort knutepunkt for kollektiv trafikk som kommer fra hele landet. Plassen er full av busser, salgsboder, spisesteder og billettluker.

Les mer om Norsk Folkehjelps arbeid i Rwanda

23.03.2015 | Rannveig Lade