Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2015 Bra med reversering av bistandskutt

Bra med reversering av bistandskutt

Foto: Henrik Stabell

– Reverseringen av bistandskuttene er viktige og riktige. Med langsiktig bistand kan vi bidra til å forhindre nye kriser i verden, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres.

Norsk Folkehjelp mener at både reverseringen av bevilgningene til sivilt samfunn og overgangsbistanden er viktige seire for å bidra til å skape mer stabilitet i flere samfunn.

– Mange av krisene som pågår i verden i dag har oppstått blant annet på grunn av økonomisk ulikhet og manglende demokrati. Støtte til sivilsamfunn er langsiktig bistand, det er vår forsikring mot fremtidige kriser.

Vi er lettet over at KrF og Venstre har fått inn dette igjen, på vegne av et flertall i Stortinget som også består av Ap, Sp og SV sier Tørres.

Hun sier at selv om Norsk Folkehjelp er glade for at mange av kuttene er reversert mener de fremdeles et kutt på 1,8 mrd. i bistandsbudsjettet er alvorlig sett i betraktning av verdens situasjon.  

– Det kuttes blant annet i arbeid for menneskerettigheter og demokrati. Det mener vi er synd, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres.

– Ved å kutte i støtten til arbeid for menneskerettigheter og demokrati er vi dårligere rustet til å bidra i arbeidet for mer rettferdige og stabile samfunn, fortsetter hun og viser til Regjeringens egen uttalelse i Stortingsmeldingen om menneskerettigheter for et knapt år siden der de sa:

«Det er en klar sammenheng mellom menneskerettighetssituasjonen i et land og menneskers ønske om å reise eller flykte fra landet og eventuelt søke asyl i et annet land. Dette viser at ulike politikkområder henger sammen.»

Hun mener også det er lite langsiktig å dekke kostnaden med flere asylsøkere i Norge med bistandspenger.

– Norge kommer til å måtte bruke mer midler på flyktninger i Norge også i årene som kommer. Stortinget bør derfor snarest diskutere en ny budsjetteringsordning for dette som gjør at alle departementer bidrar med det som er naturlig. Det er ikke naturlig at sårbare grupper i fattige land skal finansiere norskopplæring for flyktninger i Norge. Hvis ikke kommer vi til å stå i et nytt dilemma om et år, sier Tørres.

Vi er ikke glad for kutt på Norges innsats for fred og nedrustning,  Det er bekymringsfullt i en verden som er så urolig som nå.

For mer informasjon ta kontakt med generalsekretær Liv Tørres på tlf: 91626288

24.11.2015