Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2015 Endringer på Cuba: Mindre stat – mer privat

Endringer på Cuba: Mindre stat – mer privat

– Vi ble fortalt fra en dag til en annen at vi var blitt et kooperativ, forteller Jorge.

– Vi hadde ingen anelse om hvordan vi skulle gjøre det. Da vi skulle fordele inntektene etter den første måneden foreslo noen at vi skulle dele alt mellom oss . Da var det et lyst hode som sa: – Men da har vi ikke penger til å investere i nye varer for neste måned. Jorge kaster hodet bakover og ler godt.

Han har akkurat blitt valgt til ny leder av kooperativet La Legua, en restaurant som ligger langs hovedveien mellom Havanna og Santa Clara. Der selger de snacks, fast-food og drikke til folk som er på gjennomreise. Fram til juli 2014 var restauranten del av det statlige selskapet Palmares.

Denne toppstyrte endringen av La Legua, fra statlig selskap til kooperativ, er en del av de økonomiske tilpasningene Cuba gjennomgår for tiden. En av hensiktene er å redusere antall statsansatte. I 2011 var 95 prosent av alle arbeidstakere på Cuba ansatt i staten, nå er andelen 75 prosent. Målet er 60 prosent. En strategi er å stimulere små, private selskaper og kooperativer initiert nedenfra, en annen er å gjøre statlige selskaper om til kooperativer. Flere tidligere statlige selskaper innenfor tekstil, restaurant og transport er nå inne i en slik prosess.

De 12 ansatte på La Legua, fem kvinner og sju menn, gikk fra å være offentlig ansatte til å være partnere i et kooperativ over natta. De har flat struktur, men har likevel valgt en leder og et styre. En gang annenhver måned møtes alle partnerne for å diskutere og ta beslutninger i større saker. Forandringen har vært utfordrende, men de har lært mye nytt og tjener mye mer penger.

– Vi pleide å være vanlige ansatte. Vi kom på jobben, gjorde det vi skulle og gikk hjem igjen. Nå er det noe annet – og som leder føler jeg et ansvar for å få det til å fungere, sier Jorge og holder en tommel i været.

– Punkt én, vi trenger å styrke vår økonomiske og administrative kompetanse, sier han og løfter pekefingeren.

– Punkt to – vi trenger å forandre måten vi tenker på. Det er en stor forandring fra å være en arbeider med begrenset ansvar til en partner med fullt ansvar bade for selskapet og for de andre partnerne.

Jorge løfter en tredje finger i været.

 – Men, lønningene har firedoblet seg og det er veldig motiverende.

Lovgivningen for kooperativer på Cuba ble utviklet for landbruket. De nye kooperativene er i alle mulige bransjer og er fremdeles i en utprøvende fase. Alle står de overfor lignende utfordringer som La Legua. 

Universitetet i Santa Clara (UCLV) har etablert en arbeidsgruppe som kombinerer forskning og sosialt arbeid. De har utviklet retningslinjer for kooperativer, og gir opplæring til nyetablerte kooperativer i lover og regler, administrative og økonomiske spørsmål og i organisatoriske så vel som ideologiske temaer.

UCLV har vært Norsk Folkehjelps partner siden 1996, og samarbeidet har blant annet omfattet støtte til La Legua og tre andre nye kooperativer.

17.12.2015 | Helle Berggrav Hanssen