Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2015 Human-Etisk Forbund støtter kvinner i Rwanda

Human-Etisk Forbund støtter kvinner i Rwanda

De fleste kjenner til Rwanda som et land med en voldelig historie. I 1994 resulterte konflikten mellom hutuer og tutsier i et folkemord der mellom 800 000 og en million tutsier og moderate hutuer ble drept.

I etterkant av folkemordet har Rwanda jobbet hardt for å komme på beina igjen, og de har kommet langt i utviklingen av et velfungerende demokrati og økonomisk vekst.

Landet står imidlertid fortsatt ovenfor en rekke utfordringer, spesielt for kvinner. Menn og kvinner lever i stor grad etter tradisjonelle kulturelle normer og religiøse praksiser. Kvinner blir ofte misbrukt av sine ektefeller fysisk, emosjonelt, psykologisk og økonomisk – ofte med den begrunnelse at det er mennenes rett til å gjøre dette.

Human-Etisk Forbund skal sammen med Norsk Folkehjelp jobbe for å bekjempe vold mot kvinner, og for å endre tradisjonelle kjønnsroller. Vi skal jobbe for at kvinner i større grad får ta del i demokratiske prosesser og avgjørelser som berører deres liv, både på grasrotnivå gjennom kvinnegrupper, og opp imot myndighetene.

21.05.2015