Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2015 Irak like blodig som Syria i januar

Irak like blodig som Syria i januar

– Januar 2015 er den blodigste måneden i Irak siden 2008, situasjonen for sivilbefolkningen er svært bekymringsfull. Dette viser at Norge og verden må ha sterkere fokus på Irak, sier Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Norsk Folkehjelp:

  • Er svært bekymret over økt vold og høye dødstall Irak
  • Økt vold henger sammen med manglende demokratisk styreform 
  • Krever at norske myndigheter viser en mer langsiktig strategi

I følge FN er minst 1.375 mennesker drept i Irak bare i januar på grunn av terroranslag og vold, de fleste er sivile. Det er like mange som i Syria samme tidsrom. Videre er 2.240 er rapportert såret.

– Vi har lenge sett at ISIL helt bevisst retter seg inn mot sivilbefolkningen med mål om å drepe så mange som mulig, dette er en del av deres grusomme og lammende strategi, sier Tørres.

– Skal norske myndigheter lykkes i sitt Irak-engasjement, må de legge opp til en mer helhetlig og langsiktig satsing enn det som er tilfelle i dag. Denne innsatsen bør styrkes både når det gjelder humanitær bistand og støtte til å fremme demokratisk utvikling, mener Tørres.

Norsk Folkehjelp mener det er en direkte sammenheng mellom økt vold og manglende demokratiske strukturer i et samfunn, og at støtten må rettes inn deretter:

–Rekrutteringen til ISIL skjer blant grupper som opplever at de er ekskludert i samfunnet. Irak er et sammensatt land, som aldri har vært i stand til å inkludere og tilgodese alle landets religiøse og etniske grupper innenfor en demokratisk ramme. Det er dette som gjør Irak til et ekstra sårbart land, sier Tørres, og legger til:

– Derfor er det helt avgjørende at det internasjonale samfunnet støtter opp under de demokratiske kreftene i Irak, og bidrar til å støtte prosesser som kan fremme et mer inkluderende samfunn. Det vil ha enorm betydning for den videre utviklingen av landet.

Norsk Folkehjelp mener at et tettere samarbeid også med kurdiske selvstyremyndigheter vil være en viktig del av løsningen.

– De selvstyrte kurdiske områdene har langt på vei en inkluderende demokratisk styreform, og det er også dem som har vist at de klarer å mobilisere og stå imot ISILs fremferd i irak. Da er det et paradoks at kurdiske selvstyremyndigheter og representanter ikke var invitert til London i forrige uke, hvor møtet i koalisjonen som kjemper mot ISIL fant sted, og hvor fremdriften i militærkampanjen mot ISIL ble diskutert, sier Tørres.

– Uten de eksisterende demokratiske kreftene i Irak, og som i dag befinner seg under høyt press, ville situasjonen sett enda mer dramatisk ut.

For ytterligere kommentar kan Liv Tørres nås på tlf: 99 45 90 09 eller seniorrådgiver på Irak, Trude Falch, tlf: 98 23 31 86

03.02.2015