Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2015 Kutt i langsiktig bistand viser at Norge ikke har forstått sammenhengen

Kutt i langsiktig bistand viser at Norge ikke har forstått sammenhengen

–Statsbudsjettet viste at regjeringen ikke hadde forstått omfanget av flyktningkrisen. Tilleggsnummeret om kostnaden for å ta imot flyktninger viser at de ikke skjønner sammenhengen. Dermed øker risikoen for nye kriser og store kostnader i framtida, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp Liv Tørres.

Tillegget til statsbudsjettet som ble lagt fram i dag legger opp til kutt over store deler av statsbudsjettet for å hente inn kostnaden av å ta imot et større antall flyktninger til Norge. De mest signifikante kuttene gjøres i langsiktig bistand og utviklingsarbeid.

–Det mest dramatiske grepet i dette forslaget er at man gjør store kutt i tiltak som skal forhindre nettopp slike flyktningkriser vi er inne i nå. Det er svært lite klokt, og vil føre til flere kriser og store kostnader i framtida, sier Tørres.

Norsk Folkehjelp er den eneste organisasjonen som jobber med både langsiktig bistand, nødhjelp i kriseområder og drift av asylmottak i Norge. Det er sammenhengen mellom disse feltene som forsvinner med regjeringens tillegg til statsbudsjettet, påpeker Tørres.

–Gjennom arbeidet vårt ser vi tydelig hvordan penger til stabilisering, demokratisering og rettferdig fordeling er medisin mot nye flyktningkriser. Mange av krisene som pågår i verden i dag har oppstått blant annet på grunn av økonomisk ulikhet og manglende demokrati. Langsiktig bistand er vår forsikring mot at flere slike kriser oppstår, sier Tørres,

I tilleggsnummeret er andelen midler i bistandsbudsjettet som kan brukes til flyktningtiltak i Norge økt betraktelig. Norsk Folkehjelp er sterkt kritiske til en utvikling hvor Norge blir den største mottakeren av norsk bistand.

– Det er bred enighet i norsk politikk om at minst én prosent av BNP skal brukes til internasjonal bistand. Nå uthules bistandsbudsjettet stadig mer. Dette er kreativ regnskapsføring, og vi beveger oss vekk fra hva kravet om én prosent i bistand handler om: at for hver 99. krone vi bruker på oss selv, skal vi bruke én krone på å hjelpe folk andre steder i verden, sier Tørres.

Pressemelding

30.10.2015