Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2015 Landsmøteuttalelse: Norge må gjøre mer i den internasjonale flyktningkrisen

Landsmøteuttalelse: Norge må gjøre mer i den internasjonale flyktningkrisen

Norge må ta imot flere kvoteflyktninger, bidra med friske midler i Syria og nærområdene og ta imot flyktninger som kommer til Norge på en mer verdig måte, krever Norsk Folkehjelp i en uttalelse vedtatt på landsmøtet fredag.

–Norge er et rikt land med god plass og mye hjerterom. Vi må vise internasjonal solidaritet og bidra i landene folk flykter fra, både med nødhjelp og langsiktig bistandsarbeid. Vi må også ta en større del av ansvaret for flyktningene som ikke kan beskyttes i nærområdene, og som FN har bedt det internasjonale samfunn om å ta imot, sier styreleder i Norsk Folkehjelp Finn Erik Thoresen.

Norsk Folkehjelps landsmøte ba fredag Norge ta imot et større antall kvoteflyktninger generelt, og gi opphold 10.000 syriske flyktninger over to år i tillegg til den ordinære kvoten. Landsmøtet krever at Norge stanser all retur av asylsøkere i henhold til Dublin-avtalen, og oppfordrer regjeringen til å støtte mottakskapasiteten sør og øst i Europa. Dette kan blant annet gjøres gjennom å bruke EØS-midler til slike tiltak i større grad enn i dag.

Etterlyser friske midler

I uttalelsen fra landsmøtet etterlyser Norsk Folkehjelps medlemmer friske midler fra statsbudsjettet til humanitær bistand i og omkring Syria.

–I Syria-innsatsen som Stortinget har vedtatt skal mye av pengene omdisponeres fra det ordinære bistandsbudsjettet, og dermed tar man penger fra andre mennesker i nød. Det er uholdbart. Ekstra bistand i Syria og nærområdene må komme som friske midler, og flyktningtiltak i Norge må finansieres gjennom nasjonale budsjetter, ikke gjennom bistandsbudsjettet, sier Thoresen.

Beboere må over fattigdomsgrensen

Norsk Folkehjelps landsmøte er også klar på at Norge må bedre forholdene for asylsøkere som venter på svar på søknaden sin. Beboere på asylmottak må få verdige bo- og leveforhold, asylsøkerne må få mulighet til å jobbe mens de venter, og de som ikke kan forsørge seg selv gjennom arbeid må få økonomisk støtte av en slik størrelse at de kan leve et verdig liv over fattigdomsgrensen.

Les hele uttalelsen fra Norsk Folkehjelps landsmøte her:

30.08.2015 | Tine Solberg Johansen