Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2015 Overrasket over Brendes holdning til atomvåpen

Overrasket over Brendes holdning til atomvåpen

Norsk Folkehjelps generalsekretær Liv Tørres er svært overrasket over at regjeringen ikke støtter en FN-resolusjon om atomvåpens humanitære konsekvenser.

liv

Tørres sendte i dag et brev om saken til utenriksminister Børge Brende og Stortingets utenriks- og forsvarskomité hvor hun peker på at det vil markere et tydelig linjeskift i norsk politikk dersom regjeringen ikke skulle se det som ønskelig å få et FN-vedtak om at det humanitære perspektivet på atomvåpen må vektlegges.
 
Les brevet fra Liv Tørres her:

FN-resolusjonen om atomvåpen

 

Norge har skapt sårt tiltrengt dynamikk i det internasjonale arbeidet for kjernefysisk nedrustning med det såkalte humanitære initiativet, som ble startet under den rødgrønne regjeringen. Nå mener Norsk Folkehjelp at det ikke er mye igjen å spore av dette humanitære initiativet i norsk utenrikspolitikk.

– Stortingsflertallet må si klart fra om at regjeringen må ivareta Norges ledende rolle i det humanitære initiativet når atomvåpendebatten neste uke starter på FNs generalforsamling, sier Tørres i en kommentar til brevet.

16.10.2015