Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2015 Regjeringen svikter norsk atomvåpeninitiativ i FNs generalforsamling

Regjeringen svikter norsk atomvåpeninitiativ i FNs generalforsamling

Mens et atomvåpeninitiativ som ble startet av den rødgrønne regjeringen får stadig større oppslutning globalt, står Norges egen regjering nå på FNs generalforsamling i veien for at det skal føre til oppstart av internasjonale forhandlinger om forbud mot atomvåpen.

 – Det er nesten ikke spor igjen i norsk utenrikspolitikk av den forrige regjeringens initiativ, sier generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp.

Under atomvåpendebatten i FNs generalforsamling i New York denne uken har det såkalte humanitære initiativet, som ble startet av tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre, vært et sentralt tema. Det blir beskrevet som den mest spennende og lovende utviklingen innen kjernefysisk nedrustning siden den kalde krigens slutt. Som en videreføring av dette initiativet har land som Sør-Afrika, Irland, Mexico og Østerrike nå fremmet forslag om fire forskjellige FN-resolusjoner om atomvåpen i generalforsamlingen. Utenriksminister Børge Brende har i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget gjort det klart at Norge ikke vil støtte disse resolusjonene.

– Hvis ikke Brende endrer standpunkt innen avstemningen i FN 2. november vil det markere et klart linjeskift i norsk politikk, sier Tørres.

– Dette startet som en norsk innsats for å legge press på atomvåpenstatene til å ruste ned. Nå er Norge helt over i den andre leiren, og Brende mener at det humanitære initiativet «bidrar til polarisering», legger hun til.

Istedenfor å videreføre den forrige regjeringens innsats låner regjeringen krefter til atomvåpenstater som på generalforsamlingen forsøker å stanse det humanitære initiativet og hindre at det fører til oppstart av internasjonale forhandlinger for å forby atomvåpen.

Blant forslagene regjeringen i Norge og et mindretall ikke ønsker å støtte, er en FN-resolusjon fra Sør-Afrika som sier at alle stater deler et etisk ansvar for å avskaffe og forby atomvåpen. Regjeringen sier også nei til en FN-resolusjon om at atomvåpen har uakseptable humanitære konsekvenser, til tross for at innholdet i denne resolusjonen er identisk med et budskap som Norge har stått bak helt siden Støres tid som utenriksminister.

– Det er et ryggesløst Norge vi fra sivilsamfunnet og diplomater fra andre land nå ser i New York. Det er uendelig skuffende, sier Tørres.

Hun mener at norsk støtte til samtlige av de fire resolusjonene burde være en selvfølge. Hun er særlig kritisk til at regjeringen viser så lite respekt for at et klart politisk flertall på Stortinget – bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne – har gjort det klart at de mener at Norge skal ta en lederrolle i arbeidet for å få på plass et forbud mot atomvåpen, og at dette er forenlig med norsk medlemskap i NATO.

– I dette spørsmålet må vi være på rett side av historien. Nå må Stortinget gripe inn og få norsk atomvåpenpolitikk på rett kurs igjen. Det må få konsekvenser når en regjering tar avstand fra et så vellykket initiativ på et så viktig område. Særlig når initiativet er norskstartet, avslutter Tørres.

23.10.2015