Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2015 Slik kan du hjelpe folk på flukt

Slik kan du hjelpe folk på flukt

Det er mange som ønsker å hjelpe flyktninger både ute i verden og her hjemme i Norge. Her er en oversikt over hvordan du som privatperson kan bidra.

200,- 250,- 500,-

1. Gi penger

Norsk Folkehjelp har partnerorganisasjoner som hjelper flyktninger i Syria og nærområdene. Det er her de fleste av flyktningene befinner seg, og det er et enormt behov for hjelp.

Les mer om hva Norsk Folkehjelp gjør for flyktningene her.

Les mer om utdelingen av nødhjelp i Syria her.

2. Gi av din tid

Engasjer deg for flyktninger der du bor! Norsk Folkehjelp driver 8 asylmottak rundt om i landet, og har mange ulike lokale tiltak og aktiviteter som hvert enkelt lokallag har oversikt over. Noen eksempler på tiltak er å organisere turer i nærområdet for beboere på asylmottak, arrangere språk-kafé eller invitere barn som bor på mottak til aktiviteter sammen med barna i lokalmiljøet. Ta kontakt med vår frivillighetskoordinator på frivillig@npaid.org så blir du hjulpet videre i prosessen. Av sikkerhetshensyn må du vise politiattest hvis du skal jobbe som frivillig i mottak.

Vi har sett fantastisk engasjement for flyktninger i Norge og mange vil donere klær, mat og lignende. Tilbakemeldingen vi får fra våre mottak er at de nå ikke har behov for flere ting, men at vi gjerne vil ha kontakt med folk som vil bidra med tid og engasjement.

3. Bruk stemmeretten

Stem på et parti i som ønsker å ta imot flere flyktninger til din kommune. Ta opp temaet med ordførerkandidater i valgkampen, og be dem være klare på hvor de står med tanke på bosetting av flyktninger.

4. Engasjer deg politisk

Du kan også engasjere deg politisk for å oppfordre myndighetene til å ta bedre vare på flyktninger og asylsøkere i Norge. Norsk Folkehjelp er en av organisasjonene som jobber politisk og praktisk med å bedre forholdene for flyktninger og asylsøkere. Bli medlem i Norsk Folkehjelp ved å sende sms «medlem NF» til 2160 (300kr), eller klikk her . Norsk Folkehjelps samfunnspolitiske ungdomsorganisasjon engasjerer seg også i denne saken, bli medlem ved å sende sms «solung» til 2160 (175kr).

5. Bidra med husrom

Hvis du har ekstra plass og kan huse en flyktning eller asylsøker, ta kontakt med din kommune og spør etter flyktningtjenesten eller flyktningkonsulent. Det er kommunen som koordinerer bosettingen, og de jobber med å få full oversikt over hvilke muligheter som finnes i deres kommune. Kommunen er først og fremst ute etter langsiktige botilbud for flyktninger, for eksempel utleieleiligheter.

6. Spre ordet

Del denne informasjonen med så mange du kan. Spre artikler på sosiale medier , oppfordre venner og familie til å engasjere seg. Vær med på å bekjempe fordommer og feilinformasjon om flyktninger og asylsøkere. De er helt vanlige mennesker i en svært uvanlig og vanskelig situasjon.

02.09.2015 | Julie Offerdal