Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2015 Søndagsmøte mot vold i Birama

Søndagsmøte mot vold i Birama

I landsbyen Birama utenfor Kigali møtes innbyggerne hver søndag for gjøre opp regnskap over hvor mange som har opplevd familierelatert vold den siste uka. Slik starter de den viktige diskusjonen om hvordan volden kan bekjempes.

Kigali, hovedstaden i Rwanda, består av en mengde slake åssider som bølger seg fra i landskapet. For en utenforstående er det vanskelig å se hvor hovedstadsområdet slutter og bygdene i åsene rundt begynner. Alt henger sammen og er tett bebygd. Folk i Birama, en «forstad» til Kigali, har samlet seg på stedets eneste flate område for å snakke om vold mot kvinner og hva som har skjedd av nye ting siden sist søndag. Oppmøtet er godt. Menn, kvinner og barn samler seg. Noen kommer fordi de er nysgjerrige. Noen fordi de har sterke meninger om saken. Andre fordi de har vært utsatt for vold, eller for å fortelle at alt har vært helt greit i uka som har gått.

Mindre familierelatert vold

Rwanda Women’s Network, som er en av Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner i Rwanda, har satt i gang med informasjon og bevisstgjøring om forskjellige former for kjønnsrelatert vold. De har også opprettet en frivillig gruppe som ønsker å gjøre en innsats for å minske volden i sitt nærmiljø.

Ordstyrer Melanie har vært med siden starten for et par år siden. Hun har gått på flere kurs hos Rwanda Women’s Network og leder frivillighetsgruppa i Birama. Hun innleder søndagsmøtet med å snakke om familierelatert vold, og minner de som har møtt opp om at frivillighetsgruppa kan gi råd til menn og kvinner om hvordan de kan bryte voldssirkler ved å endre vanebelagte reaksjonsmønstre. De familierelaterte voldsepisodene i bygda har minsket betraktelig siden Rwanda Women’s Network startet frivillighetsgruppa i bygda.  

Hvordan har uka vært?

Ettermiddagens høydepunkt nærmer seg: hvordan har uka vært for folk som bor her? To krukker settes fram på plassen. De som vil kan pakke inn et symbol for forskjellige former for vold de har vært utsatt for i uka som gikk. En krukke er for menn, den andre for kvinner. Som vi vet er det ikke bare kvinner som opplever vold, sier Melanie. For at alt skal bli riktig viser hun fram symbolene som alle kan pakke inn hjemme før de kommer til møtet: En flaskekork betyr at man ikke har vært utsatt for noen form for vold, brune bønner er symbolet for fysisk vold, grønne blader er seksuell vold, hun letter på bladene og viser fram steinene som er symbol for plaging og mobbing, hvite bønner symboliserer økonomisk vold, for eksempel at mannen har drukket opp familiens penger.

Folk kommer fram og legger sine innpakkede ting i krukkene. To damer pakker opp og roper ut om innholdet. Alle følger med når resultatet leses opp:

8 tilfeller av fysisk vold

4 tilfeller av seksuell vold

2 tilfeller av økonomisk vold

9 tilfeller av plaging/mobbing

20 korker - ingen vold

Det er bedre enn sist, sier Melanie og sammenligner med forrige ukes resultat. Det er imidlertid en del folk som ikke har bidratt med noe i krukkene. To menn ber om ordet for å si at det som foregår i deres familie er en privatsak. Andre snakker om slåssing blant menn som det ikke finnes noen kategori for. Melanie konkluderer med at behovet for frivillighetsgruppas arbeid og støtten fra Rwanda Women’s Network, Norsk Folkehjelp og norske bidragsytere fremdeles er stort.

05.05.2015 | Rannveig Lade