Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2015 Sosial språklæring

Sosial språklæring

Hver søndag møtes Hitra-beboere fra alle verdenshjørner og snakker norsk sammen, på språk-kafé arrangert av Norsk Folkehjelp Hitra og Frøya.

Påskelilje. NRK. Ruse. Det er blant ordene som deltakerne på språk-kaféen har lært seg, mens de spiser vafler og koser seg sammen. På Hitra bor det over 60 forskjellige nasjonaliteter, og tilflyttingen av utlendinger er stor, både gjennom arbeidsinnvandring og bosetting av flyktninger. Noen går på norskkurs, men mange mangler et sted de kan øve seg på en uformell måte. Det ville medlemmene i Norsk Folkehjelp Hitra (og snart Frøya) gjøre noe med.

–Språk-kafé er en morsom og trivelig måte å lære språk på, samtidig som det hjelper til med integreringen. Jeg har erfaring med språk-kafé fra da jeg skulle lære fransk, og vet at det er flott å ha en litt uformell setting å øve på språket i, sier leder i NF Hitra Miriam Aclima Baglund.

Støtte fra Extrastiftelsen

Lokallaget ble stiftet i april 2014, og allerede da var tiltak for økt intergrering av innvandrere i lokalsamfunnet gjennom språk-kafé et av interesseområdene. De søkte Extrastiftelsens ExtraExpress-ordning om midler, og fikk innvilget 30 000 kroner til prosjektet. Høsten 2014 begynte lokallaget å arrangere gratis språk-kafé hver søndag.

–Støtten fra Extrastiftelsen gjorde det lettere å komme i gang. Vi har også et godt samarbeid med stiftelsen som driver Innsia kulturhus, der vi leier lokale, sier Miriam.

Lokalhistorie og mat

Deltakerne på språk-kaféen er fra land som Slovakia, Polen, Peru, Thailand, Bulgaria og Portugal, en blanding av folk som jobber på øya og de som prøver å komme seg inn i arbeidsmarkedet. På sikt er det planlagt at språk-kaféen skal arrangeres også i andre bygder på Hitra.

–Vi varierer mellom å lese tekster og snakke om innholdet, og diskuterer for eksempel begreper som hører med i den norske kulturen, lokalhistorie og matkultur, både norsk og den som deltakerne har med seg fra andre land. Vi har også gått på turer sammen så folk kan bli bedre kjent i nærmiljøet, sier Miriam.

Hun er glad for å kunne bidra til aktivitet i lokalsamfunnet, og forteller at lokallaget har fått flere nye medlemmer som synes initiativet er interessant. Og engasjementet gir dessuten mye tilbake.

–Jeg blir kjent med mangfoldet i kommunen min og i nærmiljøet, lærer om andres bakgrunn og har det sosialt. Jeg har til og med lært litt polsk, sier hun.

Hvis du ønsker å gjøre noe lignende i ditt lokalsamfunn, ta kontakt på epost frivillig@npaid.org

13.04.2015 | Julie Offerdal