Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2015 Statsbudsjettet: Bistand - fra brannsikring til brannslukking

Statsbudsjettet: Bistand - fra brannsikring til brannslukking

- Økningen i humanitær nødhjelp er isolert sett et skritt i riktig retning, men i den situasjonen verden er i nå burde også den norske regjeringen skjønne at dette blir for lite, for seint. Den humanitære støtten, inkludert støtten til Syria og nærområdene, står ikke i stil med regjeringens ambisjoner om å hjelpe folk «der de er», i stedet velger regjeringen å gi skattelette på over 9 milliarder i Norge.

- Penger til stabilisering, demokratisering og rettferdig fordeling er medisin mot nye flyktningkriser og bør derfor økes snarere enn å reduseres. Derfor er vi ikke imponert over den innsatsen regjeringen legger opp til i dette budsjettet. I praksis flytter man her pengene fra brannsikring til brannslukking, fortsetter Kathrine Raadim utenlandssjef i Norsk Folkehjelp. - Brende sier jo selv at «Utviklingsaktører må tidligere inn i kriser for å sikre utvikling, bærekraft og en fremtid for befolkningen utover det livreddende arbeidet». 

Det pågår nå en flyktningkrise og fire såkalte «L3»-kriser (Syria, Irak, Sør-Sudan og Jemen) i verden, som er den alvorligste kategorien i FNs klassifisering av humanitære kriser. Disse har blant annet oppstått på grunn av økonomisk ulikhet og manglende demokrati. Likevel har den norske regjeringen i dag lagt frem et statsbudsjett hvor det kuttes 326 millioner i støtten til demokratisering og sivilt samfunn, samt overgangsbistanden. Dette er bistand som kan forhindre at kriser eskalerer og nye flyktningkriser oppstår.

 Når midlene til humanitær nødhjelp hentes fra den langsiktige bistanden har vi å gjøre med en regjering som ikke har forstått verken alvoret i krisen, eller hvorfor den har oppstått, mener Norsk Folkehjelp.

Norsk Folkehjelp har sammen med de andre store hjelpeorganisasjonene bedt om 3 milliarder friske midler til den humanitære krisen som pågår nå. Hvis man skal unngå en videre eskalering må man øke, heller enn kutte,  i pengene som tas fra arbeidet med stabilisering og demokratisering, sier Raadim.

07.10.2015 | Tine Solberg Johansen