Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2015 -Vi ga ikke opp

-Vi ga ikke opp

På tross av mye motstand har en gruppe kvinner i Mosambik kommet seg fra fattigdom til overskudd. På veien fikk de hjelp av Norsk Folkehjelp.

For bare fem år siden trodde de at det å danne organisasjoner og kjempe for rettferdighet bare var noe andre kunne gjøre. Men da en gruppekvinner i Mosambik innså at barna deres ikke ville få gå på skole med mindre de tok grep, bestemte de seg for å danne organisasjonen Josina Machel for å finne en løsning i fellesskap.

Først prøvde de å avle kyllinger, som de hadde fått tak i gjennom lokale myndigheter. Men uten opplæring eller veiledning i kyllingavl ble resultatet tragisk: Kyllingene døde, og kvinnene tjente ingenting. 

-Men vi ga ikke opp, forteller Teresa Abel, en av kvinnene i Josina Machel.

Mistet tilgang til jorda

Kvinnene bestemte seg for å endre strategi. De ville heller satse på landbruk, som de jo alle hadde erfaring fra. Det gikk svært bra i starten, og de klarte å få solgt noe av det dyrket frem: potet, kål, bønner og erter. En ny utfordring meldte seg da en storbonde etablerte oksefarm i nærheten av kvinnenes åkere. Oksene fikk gå løst og tråkket ned avlingene.

-Vi fikk etter litt om og men løst situasjonen ved hjelp av inngjerding, og da tok avlingen seg opp igjen, forteller Teresa.

Suksessen gjorde at det var på tide å utvide prosjektet, og nye åkere ble tatt i bruk i nærområdet. Men så ble utviklingen stanset av det store selskapet Green Souza. Selskapet gjorde krav på jorden kvinnene dyrket, og viste frem papirer på at ulike representanter for lokale myndigheter gikk god for dem. Men da kvinnene tok kontakt med disse representantene direkte ville ingen av dem bekrefte sin støtte.

-ORAM åpnet øynene våre

Kvinnene i Josina Machel kontaktet organisasjonen ORAM, og fikk opplæring i hvordan de selv kunne få juridiske kontrakter som beviser at de eier landet de dyrker på. ORAM er en av organisasjonene Norsk Folkehjelp samarbeider med og støtter i Mosambik.

-ORAM åpnet øynene våre. Vi mistet riktignok den utvidede delen av landbruksprosjektet vårt, men vi lærte at vi måtte ha formelle kontrakter på plass for å unngå konflikter i fremtiden.

Se film basert på historien til Teresa og kvinnene i Josina Machel:

 

Selvsikker og verdifull

Med lovlig rett til landet de benytter føler kvinnene i Josina Machel seg nå trygge. ORAM har også gitt dem opplæring i bedriftsplanlegging, og nå har de nok inntekt til både eget forbruk og til at de har et overskudd for salg på markeder.

-Vi kan selge varene våre på markedet takket være at vi også får låne en varebil av ORAM slik at vi kan frakte produktene våre inn til markedet i byen. Fra og med 2012 har vi både kunnet ta vare på barna våre og hatt nok penger til overs til at vi har kunnet betale kontigent i fagforeningen. Slik har vi kunnet dele erfaringer med andre organisasjoner og bedrifter. Nå føler jeg meg både selvsikker og verdifull, sier Teresa, som har gått fra å være fattig og uskolert til å være sentral i det lokale organisasjonslivet.

På tross av suksessen kvinnene har hatt med selvorganisering og i samarbeid med ORAM, trenger de fortsatt opplæring i landbruk, juss og regnskap. Men de har allerede kommet en lang vei fra fattigdom, og har sikret barnas skolegang.

08.12.2015 | Hilde Sofie Pettersen