Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2016 Åpner asylmottak på Lysaker

Åpner asylmottak på Lysaker

Illustrasjonsbilde fra Dikemark asylmottak. På Lysaker er det spesielt tilrettelagt for barnefamilier.

På vel en måned har de gamle kontorlokalene til Tandberg på Lysaker blitt gjort om til hjem for opptil 530 asylsøkere. I løpet av de nærmeste dagene vil de første beboerne flytte inn. Med det åpner Norsk Folkehjelp sitt tiende mottak.

- Vi er opptatt av å møte både beboere og nærmiljø på en god måte, og jobber nå for å få til et godt frivillig engasjement rundt mottaket. Så langt har alle involverte lagt ned en enorm innsats, alt fra UDI, bygningsarbeidere, NAV som har hjulpet oss med rekrutteringen og de nyansatte som knapt har rukket å takke ja til stillingen før de er i full sving, sier Tom Hjertholm, leder for enhet for flyktning og inkludering i Norsk Folkehjelp.

Parkeringskjeller har blitt dusj og vaskerom. Kontorceller har blitt oppholdsrom og soverom tilpasset kvinner og barn, familier og enslige voksne. UDI har tidligere informert om at dette skal være et mottak hvor barnefamilier vil bli prioritert, og to av fire etasjer er nå spesielt tilrettelagt for barnefamilier. Mange frivillige har meldt seg allerede, og frivillighetskoordinator Raifeh Albahleh er i full gang med å planlegge aktiviteter på mottaket.

- Det vil være både språktrening, turer og ulike aktiviteter for både barn og voksne. Det vil primært arrangeres av frivillige både fra Norsk Folkehjelp og andre organisasjoner som for eksempel Røde Kors, Refugees Welcome to Asker & Bærum, frivillighetssentralen i Bærum Kommune, samt enkeltpersoner. Vi håper også å få med oss næringslivet i området, forteller hun.

Rekruttering på rekordtid

Åpning av nytt asylmottak betyr også nye arbeidsplasser. I første omgang vil rundt 30 stillinger vil være tilknytta mottaket på Lysaker.

- I dette tilfellet har vi samarbeidet tett med NAV Bærum om rekrutteringen. Uten deres hjelp ville vi ikke klart dette på den korte tiden vi har hatt til rådighet siden det i desember ble klart at det var Norsk Folkehjelp som skulle drifte mottaket, sier Hans Eric Haug, HR-sjef i Norsk Folkehjelp.

Han roser samarbeidet med NAV Bærum, hvor en gruppe ansatte brukte julen på å gjennomgå søknadene som hadde kommet inn. I alt var det 503 søkere. Dette er tredje gangen Norsk Folkehjelp og NAV samarbeider om rekruttering av ansatte til asylmottak.

- Mottaket vil være døgnbemannet, og Bærum kommune etablerer et helsesenter for beboerne som vil være åpent på ukedager. Det er et stort apparat som må på plass for at et mottak som dette skal bli klart. Vårt motto er "solidaritet i praksis", og et asylmottak skal være et trygt og godt bosted for sårbare mennesker på flukt. Nå ser vi frem til å ta imot de første beboerne på Lysaker, sier Hjertholm.

Asylmottaket på Lysaker skal etter planen være et transittmottak, altså et mottak hvor beboerne bor mens de venter på at UDI skal intervju dem om deres asylsak. Botiden for den enkelte er tenkt til 3-6 uker og maks botid skal være 3 måneder. Etter intervjuet flyttes beboerne til ordinære mottak rundt om i landet, hvor de skal bo mens de venter på svar på sine søknader om opphold i Norge. Norsk Folkehjelp skal i første omgang drifte mottaket på Lysaker i to år på vegne av oppdragsgiver UDI.

Folk som ønsker informasjon om det å være frivillig på mottaket, kan ta kontakt med Norsk Folkehjelp på epost: frivillig@npaid.org. Det vil bli arrangert et infomøte for alle som er interessert i februar. Les mer om det å være frivillig i mottak her.

Det er tydelig at bygget opprinnelig ikke var ment som bolighus, men kontorcellene har nå blitt til soverom.

28.01.2016 | Hilde Sofie Pettersen