Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2016 Alvorlig matmangel i Syria

Alvorlig matmangel i Syria

Krig har satt Syria førti år tilbake i utvikling og over 12 millioner mennesker er avhengige av humanitær bistand. Med den syriske økonomien i ruiner, har flertallet mistet jobb og levebrød. Tre av fire syrere lever nå i fattigdom og halvparten lever i ekstrem fattigdom.

Krigen i syria har pågått i fem år og forårsaker store lidelser for sivilbefolkningen. Halvparten av landets befolkning er tvunget på flukt i det FN betegner som verdens størsteflyktningkrise. Fire millioner syrere har flyktet ut av landet, mens 7,6 millioner mennesker er internflyktninger inne i Syria.

Kritisk matmangel

Norsk Folkehjelp har sammen med lokale partnere sendt nødhjelp inn i Syria i flere år og ser at krisen forverrer seg kritisk og tilgangen på mat blir stadig vanskeligere. Det har allerede vært rapportert om sult og dødsfall i beleirede og vanskelig tilgjengelige områder i landet.

I Aleppo, et av de farligste områdene i Syria, har Norsk Folkehjelp og syriske partnerorganisasjoner sørget for at 1.650 familier jevnlig har fått mat siden juni 2015. Norsk Folkehjelps lokale partnerorganisasjoner distribuerer pakker med nødhjelp til familier ulike steder i Aleppo-provinsen. For å øke matsikkerheten i området leveres maten til de samme familiene hver måned.

Familiene som får hjelp er både internt fordrevne og vertsfamilier i Aleppo. De er blant de mest sårbare menneskene i Syria, bor i ødelagte bygninger eller telt, og har ikke fått noen form for humanitær hjelp tidligere. Norsk Folkehjelps partnere har prioritert familier med mer enn fem barn eller hvor det mannlige familieoverhodet er borte.

Kan kjøpe melk og brød

Abu Rida er internflyktning i Aleppo. Han er 40 år, og han har to koner og syv barn. Før krigen var han politimann, men han hoppet av i begynnelsen av krigen. I dag er han dagarbeider.

Pengene han tjener rekker bare til basismatvarer som ris, bulgur, hvete, olje, sukker, te og linser. Derfor en hans familie en av dem som regelmessig får utdelt nødhjelpspakker fra Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon.

– Nå som vi får utdelt basismatvarer kan vi bruke pengene jeg tjener på melk til babyen vi har og til babyen vi venter om et par dager. I tillegg til melk kan vi kjøpe brød, vann og bleier. Det hender at vi bytter bort bulgur fra nødhjelpspakken mot olje fordi vi bruker mer olje enn bulgur, sier Abu Rida.

Hovedgrunnen til at folk ikke har tilgang på nok mat er at prisen på mat er for høy til at folk som ikke har jobb har råd til å betale. Derfor er det viktig å gjenoppta den lokale matproduksjonen som vil gi folk tilgang til både mat og inntekter.

Produsere lokal mat

Ved å utvide nødhjelpsprogrammet til å også inneholde elementer som å rehabilitere brønner og vannforsyning, dele ut og vaksinere husdyr og dele ut såkorn, brensel og redskaper ønsker Norsk Folkehjelp – gjennom våre partnerorganisasjoner – å få i gang den lokale matproduksjonen i Kobane og Hasakah. Dette vil øke tilgjengeligheten til lokal og næringsrik mat for alle innbyggerne samtidig som de lokale bøndene vil få tilgang til inntekter og skape flere arbeidsplasser. 750 nye familier vil motta denne formen for nødhjelp.

Før krigen hvilte Kobanes økonomi tungt på distriktets viktige hveteproduksjon. Matvareproduksjon og husdyrhold var tradisjonelt den viktigste inntektskilden til befolkningen. 91 prosent av befolkningen kunne spise minst et måltid om dagen. I dag er tallet nede i 35 prosent.

Over 80 prosent av befolkningen i Kobane er avhengige av nødhjelp og så godt som ingen av husholdningene rapporterer at noen i familien har jobb. Folk selger eiendeler og låner penger for å kjøpe mat. Maten de kjøper er av den billigste sorten som har liten næringsverdi.

Tre sauer metter familie på ni

Søstrene Um Mohammad, Aya og Hiba er enker. Til sammen har de seks barn. Um Mohammad forteller at etter at mannen hennes døde i 2012 har hun vært avhengig av donasjoner og at broren gir henne penger av og til. Slik er det for søstrene hennes også. Søstrene fikk utdelt tre sauer sammen med fôr til dyra i nødhjelpspakke fra Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon.

– Da vi fikk sauene kunne barna få melk, forteller Um Mohammad.

– Og pengene vi tidligere hadde brukt på melk, kunne vi bruke på andre nødvendige varer. Nå kan vi også selge melk slik at vi har en inntekt som vi bruker på ris. Sauene har blitt vårt levebrød, sier Um Mohammad.

30.03.2016 | Tekst: Torunn Aaslund Foto: Norsk Folkehjelp Syria