Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2016 Dobbelt så mange kvinner i Myanmars parlament

Dobbelt så mange kvinner i Myanmars parlament

Med flere kvinner i parlamentet er det flere som kjemper for kvinners rettigheter, mener Dr. May Shi Sho fra Karen Development Network. Hun deltok i kampanjen for å få flere kvinner valgt inn i parlamentet.

Etter valget i Myanmar i november 2015 er antall kvinner i parlamentet doblet. Norsk Folkehjelps partnere har drevet kampanjer for å få flere kvinner valgt gjennom nettverket Kvinner Kan.

–Vi trenger flere kvinner i parlamentet, for det er de som bryr seg om kvinners rettigheter, utdanning og helse, sier Dr. May Shi Sho fra Karen Development Network. Hun er en av de som var aktiv i kampanjen for å få flere til å stemme på kvinnelige kandidater. Kampanjen ble organisert av nettverket Kvinner Kan, som i sin tid ble startet i samarbeid med Norsk Folkehjelp og det norske Arbeiderpartiet.

Kvinner i Myanmars parlament

I forrige regjeringsperiode var kun 6 % av medlemmene i parlamentet kvinner.

800 kvinner stilte til valg i november 2015. Dette var en åttedobling fra forrige valg, da kun 100 kvinner stilte.

150 kvinner ble valgt inn i parlamentet. Det totale antall seter som var på valg var 1121.

14 av kvinnene som stilte til valg hadde gått gjennom Kvinner Kan-skoleringsprogrammet. To av dem ble valgt: Nan Hmwe Hmwe Khin fra Tailai (Red Shan) Nationalities Development Party og Lwe Nan Moe fra Taang (Palaung) National Party.

Kjemper for kvinners rettigheter

I perioden før valget 8. november i fjor reiste frivillige og Kvinner Kan-alumni rundt i Myanmar og oppfordret folk til å stemme på kvinner.

–Jeg spurte folk om de visste hvor mange av parlamentsmedlemmene som var kvinner. Det var bare 6 %. Så spurte jeg dem hva som har skjedd etter 5 år med denne regjeringen. Poenget mitt er at veldig lite har endret seg for oss kvinner. Hvis det var flere kvinner i parlamentet kunne de kjempe for kvinners rettigheter, og fordi de selv måtte kjempe for å bli valgt kan vi være sikre på at de vil delta aktivt. De kommer ikke bare til å sitte der og ikke gjøre noe, forklarer Dr. May.

Stem på kvinner-kampanjen ble organisert og koordinert av Kvinner Kan, et nettverk av kvinner som har deltatt i skoleringsprogrammet for kvinner med samme navn. I 2015 stilte 14 av Kvinner Kan-alumniene til valg i parlamentet, og 2 av dem ble valgt.

Fikk opplæring av Arbeiderpartiet

May Shi Sho deltok på det aller første Kvinner Kan-kurset som ble arrangert i Myanmar, i 2011. To kvinner fra det norske Arbeiderpartiet var til stede og ledet kurset, som gikk over seks dager.

–Det var en ganske ny opplevelse for oss, men også for kurslederne. Kvinner i Norge er veldig sterke. I Myanmar måtte vi holde kurset på et trygt sted på grunn av sikkerhetsrisikoen, sier hun.

25 kvinner fra burmesiske organisasjoner og nettverk deltok på kurset, som tok opp tema som lederskap, nettverksbygging, forhandlingsteknikk og hersketeknikker.

–Da vi først ble gjort oppmerksom på disse teknikkene, kjente vi igjen mange av dem. Et eksempel er at i møter hvor 90 % av deltakerne er menn, bryr ingen seg om hva du som kvinne sier. Alle tenker at du hører hjemme på kjøkkenet. Løsningen er å se dem i øynene og si «Vær snill og hør etter, det er jeg som snakker». Mange av kvinnene som deltok på kurset prøvde dette, og det virket, sier Dr. May.

–Se på Obama

Kvinnene fikk også opplæring i å snakke i forsamlinger og i å vise styrke gjennom kroppsspråk. Dr. May har holdt flere kurs i etterkant hvor hun har bagt kunnskapen videre, og da gir hun tilhørerne dette rådet:

–Se på Obama. Når han går opp på en scene, er det som om han løper opp trappene. Det bør dere også gjøre. For å være en god leder må du vise styrke. Selv om du er sliten og har vondt i knærne, må du ikke vise det.

Shan State Campaing-web

I forkant av valget i november i fjor reiste alumnier og frivillige fra WCDI rundt i Myanmar og oppfordret folk til å stemme på kvinner. Bildet viser kampanjeaktiviteter i Shan state.

Drømmer om ny grunnlov

Ved hjelp av kunnskapen og nettverket fra skoleringsprogrammet har May Shi Sho vært aktiv i Kvinner Kan-nettverket, ledet flere kurs, videreført kunnskapen gjennom sitt arbeid i Karen Development Network, deltatt i Myanmar People’s Forum og ledet den burmesiske delegasjonen til ASEAN People’s Forum i Malaysia. Hun mener sivilsamfunnsorganisasjonene spilte en svært viktig rolle i tiden fram mot valget i Myanmar.

–Sivilsamfunnet har vært svært involvert i å kreve mer demokrati. Vi har gjennomført velgeropplæring og valgobservasjon. Da jeg besøkte Karen-staten under Stem på kvinner-kampanjen, visste ikke folk engang når valget skulle finne sted. Sivilsamfunnsorganisasjonene har gjort arbeid som myndighetene skulle tatt seg av, sier hun.

Hun drømmer om at den nye regjeringen vil forandre grunnloven, som slår fast at 25 % av setene i parlamentet skal reserveres militæret.

–Jeg er optimist. Jeg drømmer om at Myanmar en dag skal bli et ekte demokrati, sier hun.

14.01.2016 | Julie Offerdal