Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2016 Forbud mot atomvåpen nå sentralt tema i FN

Forbud mot atomvåpen nå sentralt tema i FN

Foto: Basil D Soufi/Wikimedia Commons

Pressemelding: Onsdag 9. mars skal Stortingets utenriks- og forsvarskomité etter planen avgi den utsatte innstillingen i den såkalte «atomstriden». I mellomtiden har behovet for et atomvåpenforbud blitt et sentralt tema i FN.

Det humanitære atomvåpen-initiativet, som den rødgrønne regjeringen startet med en historisk konferanse i Oslo i 2013, fortsetter med uforminsket styrke internasjonalt. Dette selv om debatten går høyt i Norge. Som et resultat av det norskstartede initiativet nedsatte FNs generalforsamling før jul et underorgan som skal gi generalforsamlingen i 2016 anbefalinger om tiltak for å oppnå framdrift i det lenge fastlåste arbeidet med kjernefysisk nedrustning. 

Norsk Folkehjelp og kolleger i det internasjonale styret i International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) deltok da denne FN-arbeidsgruppen trådte sammen for første gang i Genève 22-26 februar. Det blir nye møter i mai og august, før rapport og anbefalinger blir oversendt FNs generalforsamling i oktober.

Diplomatene på det første møtet fokuserte raskt inn på hvilke effektive juridiske tiltak som kan treffes. Ikke minst diskuterte man en avtale som forbyr atomvåpen, hva slags elementer en slik avtale bør inneholde og hva slags effekt den vil kunne få. Alt ligger nå til rette for at den andre sesjonen i mai blir interessant, og for at forhandlinger om et forbud mot atomvåpen vil utkrystallisere seg som et dominerende forslag, som så vil bli fremmet for FNs generalforsamling til høsten.

– FN-arbeidsgruppen har allerede brakt oss nærmere enn internasjonal avtale som forbyr atomvåpen. En slik avtale vil bli et juridisk og politisk verktøy som kan brukes i en kontinuerlig prosess for å hindre spredning og presse alle de ni atomvåpenstatene i verden til å arbeide mye hardere for å bli enige om gjensidig og balansert nedrustning. Det må Norge støtte opp om, sier generalsekretær Sunniva Ørstavik i Norsk Folkehjelp.

Norsk Folkehjelp venter derfor spent på at Utenriks- og forsvarskomiteen 9. mars etter planen skal avgi den omstridte innstillingen til Stortingsmeldingen om globale sikkerhetsutfordringer, og deriblant også til spørsmålet om atomvåpenforbud.

– Debatten om atomvåpenforbud på Stortinget dreier seg om hvordan Norge skal forholde seg til det som nå skjer internasjonalt. Skal Norge slutte seg til det store flertallet av land som mener at atomvåpen må være ulovlige for alle stater? Eller skal vi gi vår støtte til mindretallet som mener at dette skal være lovlige våpen også i framtiden. Det er det Stortinget må ta stilling til, sier Ørstavik.

Det første møtet i FN-arbeidsgruppen viste at «midtfeltet» av stater nå i stor grad er borte i den internasjonale debatten om atomvåpen. Det har utviklet seg en tydeligere todeling. På den ene siden står flertallet av stater som ønsker å arbeide for å stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen. På den andre siden er en liten gruppe stater som sier at de ønsker å realisere Ikkespredningsavtalens krav om full kjernefysisk nedrustning og en verden uten atomvåpen, men som likevel i praksis virker for å bevare atomvåpen og kjernefysisk avskrekking som et legitimt virkemiddel.

– Norges deltakelse på FN-arbeidsgruppen bidro ikke til å korrigere den rådende oppfatningen blant stater og organisasjoner om at Norge etter regjeringsskiftet i 2013 har forlatt det humanitære initiativet. Likevel var det positivt at den norske delegasjonen ikke holdt innlegg som direkte motarbeidet oppstart av en internasjonal prosess for å forby atomvåpen, slik tilfellet var under FNs generalforsamling i 2015, sier Ørstavik.

 Det er nå 126 land som har sluttet seg til det såkalte humanitære løftet og forpliktet seg til å arbeide for å stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen. Sverige har også nylig signalisert at de vil slutte seg til, men beslutningen er ikke ennå formalisert.

 

For mer informasjon kontakt Grethe Østern, våpenpolitisk leder i Norsk Folkehjelp: Mobil 900 78 208

07.03.2016