Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2016 Henriette Westhrin blir ny generalsekretær i Norsk Folkehjelp

Henriette Westhrin blir ny generalsekretær i Norsk Folkehjelp

Henriette Killi Westhrin har sagt ja til jobben som ny generalsekretær for Norsk Folkehjelp. Westhrin kommer fra jobben som sekretariatsleder for SV på Stortinget.

– Jeg er veldig glad og takknemlig for å få anledningen til å lede Norsk Folkehjelp. Norsk Folkehjelp forankrer arbeidet sitt i tydelige verdier og tør å ta standpunkt for rettferdig fordeling, solidaritet og demokrati, mot diskriminering og undertrykking. Jeg er opptatt av at jeg skal være en tydelig generalsekretær både for våre ansatte her i Norge og på våre prosjekter rundt omkring i verden, men også for vår medlemsorganisasjon, sier Westhrin.

Det at Norsk Folkehjelp er en demokratisk organisasjon styrt av medlemmene, mener Westhrin er noe som gjør at organisasjonen skiller seg ut på en positiv måte.

– Norsk Folkehjelp er full av gode fagfolk som brenner for det de jobber med, og som virkelig strekker seg for at Folkehjelpa skal lykkes, sier påtroppende generalsekretær Henriette Killi Westhrin

Westhrin vil tiltre i stillingen som generalsekretær i starten av 2017. Hun har en lang politisk karriere bak seg og har blant annet vært statssekretær i flere departement og forbundssekretær i Fellesorganisasjonen

– Vi er svært glade for at Henriette Killi Westhrin har takket ja til stillingen. Styret i Norsk Folkehjelp står enstemmig bak ansettelsen, sier Finn Erik Thoresen, styreleder i Norsk Folkehjelp.

Westhrin har tidligere jobbet som strategisk leder for programvirksomheten i Norsk Folkehjelp og er dermed godt kjent med organisasjonen.

Tidligere generalsekretær Sunniva Ørstavik sa opp stillingen som generalsekretær i oktober av helsemessige årsaker.

– Det var en lei beskjed å få og vi ønsker Ørstavik alt godt. Nå er vi svært glade for å ha fått ny generalsekretær på plass og vi føler oss trygge på at Westhrin har gode forutsetninger for å utføre det krevende arbeidet med å lede Norsk Folkehjelp på en god måte, sier Thoresen.

11.11.2016