Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2016 Hjelper kvinner som har vært utsatt for seksuell vold i Irak

Hjelper kvinner som har vært utsatt for seksuell vold i Irak

Norsk Folkehjelps tre nye rehabiliteringssentre gir hjelp til overlevende etter fangenskap hos ISIL og seksualisert vold. 

Hundrevis av jesidi-kvinner i Irak har overlevd kidnapping og umenneskelige seksuelle overgrep fra ISIL. Nå får de hjelp gjennom tre nye rehabiliteringssentere, drevet av Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner i kurdiske Irak.

Den humanitære krisen i Irak

Voldelige kamper mellom ISIL, irakiske regjeringsstyrker og andre væpnede grupper har sendt over 3,4 millioner irakere på flukt. Mange har blitt flyktninger for andre eller tredje gang.

ISILs brutale angrep i Nord-Irak sommeren 2014 gikk hardt ut over sivile, og spesielt religiøse minoriteter. Når militsene angrep landsbyer, fikk de sivile tre valg: Konverter til islam, betal en høy skatt eller dø. Folk fra minoritetsgruppene jesidi og kakaye fikk ikke engang tilbudet om å betale – de måtte konvertere, og de som nektet ble drept.

Over 10 millioner mennesker trenger humanitær hjelp

7,9 millioner mennesker, inkludert 250 000 syriske flyktninger, trenger beskyttelse

I de kommende månedene er det ventet at så mange som 2 millioner mennesker kommer til å flykte på grunn av militæroperasjoner mot ISIL i og omkring Mosul.

Kilde: FNs nødhjelpskoordinator OCHA

Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner anslår at 3000-4000 kvinner og barn fra jesidi-minoriteten ble tatt til fange og fraktet til ISIL-kontrollerte områder. Der ble de solgt som slaver, ble seksuelt misbrukt og tvunget til å gifte seg med ISIL-krigere. Til nå har rundt 900 jesidi-kvinner kommet tilbake fra fangenskap.

– Kvinnene som ble tatt til fange av ISIL, de fleste av dem er jesidier, har daglig vært utsatt for grov og horribel seksuell vold. Når de kommer ut av ISILs fangenskap er det svært begrenset hvilke tilbud som finnes for å hjelpe dem. De lider av alvorlige traumer og skader, og hvis de får mangelfull eller feil hjelp kan det gjøre vondt verre, sier Barbara Mali, som er programansvarlig for Norsk Folkehjelp i Irak.

– Får lite hjelp

Helsesenteret i Shekhan drives av Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon AFSL.

Når mange mennesker blir drevet fra sine hjem på grunn av konflikt, skjer en dramatisk økning i tilfellene av seksuell og kjønnsbasert vold. I Irak opplever svært mange internt fordrevne kvinner og barn seksuell vold eller trusler om seksuell vold fra familie og andre i sin nærhet. Denne trusselen rammer ikke bare jesidier, men alle internt fordrevne. De som overlever slik vold lider av sterke traumer og depresjon, og tallet på selvmord har økt drastisk, spesielt blant kvinner og barn.

– Det irakiske samfunnet viser lite forståelse overfor dem som har overlevd seksuell vold. De får svært lite oppfølging og hjelp, og sosialarbeiderne tar ofte overgriperens parti, sier Mali.

Helhetlig tilbud

For å hjelpe kvinner og barn som er blitt utsatt for seksuell vold har Norsk Folkehjelp sammen med tre partnerorganisasjoner åpnet tre helsesentere som tilbyr hjelp til ofrene og deres familier. Prosjektet er finansiert av norske og nederlandske myndigheter, samt Human-Etisk forbund. Den viktigste målgruppen er jesidier, men sentrene er åpne for alle internt fordrevne.

Helsesentrene ligger i Shekhan, Duhok og Khanke i den kurdiske delen av Irak. De fungerer som familiesentre, og tilbyr tjenester til menn og barn i tillegg til kvinner. Overlevende etter seksuell vold får tilbud om en rekke tjenester, blant annet psykologhjelp, helsehjelp, rehabilitering, omskolering, jobbtrening og juridisk assistanse.

– Vi prøver å gi hjelp på en rekke ulike områder, samtidig som kvinnen har én person hun kan forholde seg til som følger opp saken hennes, og som hun kan stole på, sier Mali.

Forbereder seg på flyktningstrøm fra Mosul

Helsesenteret i Khanke drives av Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon PDO.

I tillegg til sentrene er det opprettet mobile team som reiser ut til uformelle flyktningleire og steder hvor det bor mange internt fordrevne i vertssamfunn. Slike mobile team skal også sendes for å hjelpe de flere hundre tusen som ventes å flykte fra Mosul når irakiske og kurdiske styrker angriper byen for å ta den tilbake fra ISIL.

–  Alle her i Kurdistan forbereder seg på den store flyktningstrømmen som vil komme fra Mosul i nær framtid. Vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe, men vi trenger mye mer støtte for å kunne gi et godt tilbud til alle som trenger det. Det humanitære krisen i Irak innebærer først og fremst et enormt behov for psykologisk hjelp, helsehjelp og beskyttelse mor seksuell og kjønnsbasert vold. Det er svært mange som trenger denne typen tjenester, sier Mali.

Gjennom dette prosjektet støtter Norsk Folkehjelp lokale kurdiske sivilsamfunnsorganisasjoner både økonomisk og med opplæring og kapasitetsbygging.

Helsesenteret i Duhok drives av Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon Emma.

Partnerorganisasjonene EMMA, PDO og ASFL, som alle er kvinne- og minoritetsorganisasjoner, blir slik bedre rustet til å hjelpe ofre for seksuell vold også i fremtiden.

– Arbeidet med kjønnsbasert vold tar aldri slutt. Det spiller ingen rolle hvem som er offeret, sier Mali.

 

30.09.2016 | Julie Offerdal