Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2016 Høytidelig åpning av asylmottaket

Høytidelig åpning av asylmottaket

Barna sang, og varaordføreren klipte snoren. Dermed ble Lysaker transittmottak offisielt åpnet.

- Vi er vitner til den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Vi kan hjelpe, og vi skal hjelpe, sa varaordfører Ole Kristian Udnes fra Bærum Høyre i sin tale til de fremmøtte.

På listen over inviterte var både representanter fra kommune, sivilforsvar, politi, brannvesen, huseieren Oslo areal og utallige andre samarbeidspartnere som har vært delaktige i etableringen av mottaket. Dette inkluderer også en rekke frivillige aktører.

- De frivillige tok kontakt allerede før vi rakk å åpne dørene her. Nå har frivillige fra over 20 ulike frivillige organisasjoner engasjert seg, sa Tom Hjertholm, enhetsleder for flyktning og integrering i Norsk Folkehjelp.

Marit Hernes fra Norsk Folkehjelp Asker og Bærum holdt et innlegg på vegne av alle frivillige, og roste samarbeidet mellom de ulike organisasjonene.

- Mange av de som i dag er ansatt her på Lysaker har selv kommet til Norge som flyktninger og bodd på andre mottak. Vi som engasjerer oss som frivillig på ulike måter ser på asylsøkeren som bor her som ressurser, understrekte hun.

Wilhelm Frydenberg og Lisa Gabrielsen representerte Refugees Welcome to Asker og Bærum. Deres frivillige samler inn klær til beboerne på ulike mottak. På Lysaker, som er et mottak hvor det ofte kommer nye beboere, holder de klesutdeling tre ganger i uken. De har hatt stor frivillig aktivitet også gjennom påsken, og sørget for et tilbud til barna også gjennom de røde dagene.

Marit Hernes har engasjert seg gjennom Norsk Folkehjelp i en årrekke, og er blant de frivillige som stiller opp for beboerne på Lysaker.

Både Hjertholm og mottaksleder Edin Krajisnik rettet også en stor takk til kommunen for at de har strukket seg langt for å tilrettelegge for mottaket og beboerne der, blant annet ved å raskt tilby barna skoleplass.

- Jeg vil også rette en takk til dere som bor her fordi dere deltar aktivt i å skape et best mulig miljø, også gjennom praktiske gjøremål, sa Krajisnik.

- Nå har barna som bor her på mottaket sunget for oss på norsk – og de har bodd bare noen uker i Norge. Det syns jeg forteller om stort pågangsmot, sa Hjertholm.

Som avslutning på seremonien holdt syriske og irakiske musikere konsert – og asylmottakets kantine ble omgjort til dansegulv for de aller modigste.  

Asylmottaket på Lysaker driftes av Norsk Folkehjelp på oppdrag fra UDI, og er et transittmottak med plass til 530 beboere. Mottaket åpnet januar 2016, vel en måned etter at planleggingen startet.

Stort fremmøte for anledninga. Senere i vår vil mottaket å invitere naboene til åpen dag. Håpet er at minst like mange møter opp da.

29.03.2016 | Hilde Sofie Pettersen