Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2016 Knytter bånd gjennom tradisjonelt håndarbeid

Knytter bånd gjennom tradisjonelt håndarbeid

– Inntekten jeg får gjennom Roots-prosjektet gjør at jeg kan forsørge familien min. Vi har ikke lenger følelsen av å sulte ihjel, sier Mary Padar, en av kvinnene som har fått et levebrød gjennom Roots-prosjektet i Sør-Sudan.

Mary sitter sammen med en gruppe kvinner rundt et langbord i Roots-senteret i sentrum av Juba. Hendene arbeider uten stans, mens praten går rolig kvinnene imellom. De lager detaljrike smykker og klesplagg basert på håndtverkstradisjoner fra ulike deler av Sør-Sudan. Smykkene selges i en butikk på senteret, i nettbutikk, og det finnes dessuten agenter som selger produktene i USA.

Fakta om Roots-prosjektet

Over 60 kvinner fra 19 ulike stammer er tilknyttet senteret per i dag

Pengene kvinnene tjener går til å brødfø familier på 6-10 personer

27 kvinner får lese-, skrive- og matteundervisning tre dager i uka

Kvinnene får servert 2 måltider om dagen

15 barn fra 3 måneder og oppover kommer til senteret sammen med mødrene sine

75 kvinner har mottatt krisehjelp fra Roots-senteret

– Vi får alle inntektene fra smykkene vi lager. Det gjør at jeg kan brødfø familien min og betale for behandling når de er syke, sier Mary.

I overkant av 60 kvinner fra 19 ulike stammer i Sør-Sudan deltar i prosjektet. Felles for dem alle er at de bærer på rystende historier om krig og flukt. Mange av dem forsørger familien alene, mannen er enten drept eller bor langt unna. Noen av kvinnene er selv foreldreløse.

Uten utdannelse er det vanskelig å få jobb i Sør-Sudan. Mary Padar setter stor pris på hjelpen hun har fått til å skaffe seg et levebrød.

Knytter bånd

Roots-prosjektet ble startet i 2009 med mål om å gi utsatte kvinner et trygt tilholdssted og muligheten til å forsørge seg selv mens de bearbeider traumene. Norsk Folkehjelp støtter prosjektet med Norad-midler, og LO-forbundene Fellesorganisasjonen, Norsk Transportarbeiderforbund og Industri Energi er også viktige donorer.

I tillegg til at kvinnene tjener penger og kan brødfø seg og familien, får de opplæring og undervisning i helse, lesing og skriving. De får også frokost og lunsj servert på senteret, og en dagmamma er ansatt så kvinnene kan jobbe selv om de har små barn.

Like viktig som inntekt, arbeid og utdanning, er samtalene og båndene som blir knyttet mellom kvinnene mens de arbeider sammen. På Roots-senteret skapes et fellesskap på tvers av stammer som ofte er i konflikt med hverandre.

– Før jeg kom hit til Roots følte jeg mye hat. Disse følelsene har forsvunnet. Her møter jeg kvinner fra mange ulike stammer, og de har alle varme hjerter. Jeg har blitt knyttet til dem, nå er vi venner og støtter hverandre, sier Joyce Archangelo.

Mye har forandret seg etter at hun kom til Roots. Inntekten gjør at hun kan sende barna på skole, helsa er bedre, og de vonde tankene kommer ikke like ofte.

– Jeg hadde det vanskelig før, men nå er vi flere som forstår hverandres situasjon. Det er noen som tenker framover for oss. Roots har hjulpet meg dit jeg er i dag, og jeg er veldig glad, sier hun.

Bygger stolthet

Etter at krigen brøt ut i 2013 har Roots-prosjektet også begynt med aktiviteter i FN-leirene for internt fordrevne. Etter utstrakt vold rettet mot etniske grupper var det vanskelig å få kvinnene til å stole på hverandre, men med tiden gikk det bedre.

Kvinnene velger selv når de vil avslutte sin deltakelse i Roots-prosjektet. En del flytter hjem til sine landsbyer, noen åpner egne butikker hvor de selger sitt håndarbeid.

– Håndarbeidsproduktene er svært populære, fordi de bygger stolthet om Sør-Sudans kulturtradisjoner. Smykkene blir ofte brukt for eksempel i brylluper, sier Ruth Lugor, som leder senteret i Juba.

Smykkene som kvinnene på Roots-senteret lager er populære gaver.

20.05.2016 | Julie Offerdal