Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2016 Landsbyfolk krever å bli hørt i gruveprosjekt

Landsbyfolk krever å bli hørt i gruveprosjekt

På Verdens miljødag arrangerte lokalbefolkningen i Kyauk Kyi en bønneseremoni for å protestere mot byggingen av en gruve i nærheten.

Da folk i landsbyen Kyauk Kyi fant ut at lederne deres hadde godkjent et gruveprosjekt på 280 000 mål, bestemte de seg for å reagere. Ved hjelp av kreative protester klarte de å utsette prosjektet, og nå får de sin stemme hørt i prosessen.

–Vi ble sterkere fordi vi hadde lært fra andre lokalsamfunn som hadde opplevd lignende ting. Vi ble mer selvsikre, og begynte å stille spørsmål til lederne våre, forteller Ner Tar Lynn, regional koordinator i Gaia Sustainable Management Institute i Myanmar.

Til tross for store mengder naturressurser er befolkningen i Myanmar blant de fattigste i Asia. Landet har vært styrt av et brutalt militærdiktatur i 50 år, og er i tillegg preget av voldelige interne konflikter. Rikdommen fra naturressursene har blitt urettferdig fordelt, og befolkningen har hatt liten påvirkningskraft. Når landet nå beveger seg i en mer demokratisk retning, og lokale våpenhviler kommer på plass mellom de ulike etniske gruppene, blir mange nye områder åpnet opp for investeringer og utvikling.

Lærte av Filippinene

Ner Tar Lynn er regional koordinator i Gaia Sustainable Management Institute.

Selv om lokale væpnede grupper har skrevet under på en våpenhvile i 2012, er folk som bor i Kyauk Kyi-området fortsatt redde og usikre. GSMI har forsøkt å bygge tillit ved å arrangere åpne møter mellom lokalbefolkningen og soldatene. Norsk Folkehjelp har støttet dette arbeidet. På et av de åpne møtene dukket 200 mennesker opp for å lære om fredsprosessen.

Ner Tar Lynn har også jobbet med et prosjekt hvor representanter fra lokalsamfunnet og lokale politiske og religiøse ledere reiste til Filippinene for å lære av deres erfaringer med fredsprosessen der. Deltakerne lærte også om forvaltning av naturressurser, og dro på besøk til andre landsbyer i regionen for å lære fra dem.

Visste ikke om mineprosjektet

Like i etterkant av en slik tur oppdaget landsbyfolk fra Kyauk Kyi at en ny vei var i ferd med å bli bygget i nærheten av landsbyen. Det var slik de fant ut om det nye gruveprosjektet.

–En av lederne i landsbyen hadde et brev fra myndighetene med godkjenning av prosjektet, men han hadde ikke delt informasjonen med noen, sier Ner Tar. Landsbyfolkene fikk tak i brevet og tok bilder av det i skjul. Brevet viste at de lokale lederne fra Karen National Union hadde søkt sammen med et gruveselskap om å få bygge en tinngruve på 280 000 mål. KNU-lederne hadde ikke informert folk i landsbyen om søknaden eller om at prosjektet hadde blitt godkjent av de regionale myndighetene.

–Vi ble svært overrasket, sier Ner Tar.

Landsbyfolkene leide en bil og kjørte til området der gruven skulle bygges.

–Det var ikke bare bygging av veinettet som var i gang, men også kontorer og soveplasser for arbeidere. Det var sju kinesiske teknikere som bodde der, langt unna landsbyen. Prosjektet hadde kommet mye lengre enn vi trodde, sier Ner Tar.

De snakket med de kinesiske ingeniørene og spurte hvem som skulle tjene penger på gruven.

–De sa at inntektene skulle deles mellom myndighetene, de væpnede gruppene, et kinesisk konsulentselskap og gruveselskapet. Gruveselskapet skulle få mest. Hva med folket? Spurte vi, men det hadde de ikke noe godt svar på.

Ba for miljøet

Da de kom hjem fra dette besøket, skrev landsbyboerne om opplevelsen på facebook. De delte bildet av brevet fra myndighetene, og slik spredte informasjonen seg. Sammen ble folk i landsbyen enige om at noe måtte gjøres for å vise lederne at de ikke var enige i deres beslutning.

På Verdens miljødag 4. juni samlet landsbyboerne seg på veien som gikk opp til gruveprosjektet. De kalte det ikke en demonstrasjon, fordi de visste at de ikke ville få tillatelse til å demonstrere hvis de søkte.

–Vi organiserte en bønneseremoni, sier Ner Tar.

–Alle deltakerne møtte opp med en stein hver. De sa en personlig bønn, og la steinen ned under et stort banner. Det var både religiøse ledere og folk fra landsbyen som ba sammen om at lederne skulle ta vare på miljøet.

Lokalsamfunnet blir hørt

Bønneseremonien ble omtalt på nasjonale nyhetssendinger. Både de lokale lederne og KNU var overrasket over at landsbyboerne viste så stor motstand mot gruveprosjektet. Prosjektet ble midlertidig stoppet, og lederne åpnet en dialog med lokalsamfunnet.

–Jeg fikk nylig beskjed om at prosjektet blir redusert så det påvirker et mindre areal. Jeg hørte også at lokalsamfunnet skal få være med å bestemme den videre utviklingen. Alt dette skjedde fordi landsbyfolket var sterke nok til å sloss for rettighetene sine, sier Ner Tar.

03.03.2016 | Julie Offerdal