Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2016 Lovende samtaler mellom urfolk og partene i Colombia

Lovende samtaler mellom urfolk og partene i Colombia

Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon ONIC møtte forrige uke partene i fredsforhandlingen i Colombia til samtaler i Havana. Foto: ONIC

Partene i konflikten i Colombia møtte forrige uke representanter for urbefolkningen i landet, ved Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon ONIC.

Under forhandlingsrunden i forrige uke ble enige om en gjensidig våpenhvile, en avgjørende milepæl fram mot undertegning av en endelig fredsavtale. I samme forhandlingsrunde møtte Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) partene til samtaler. som forhandler om fred i Havana, Cuba. Colombias urfolk er sterkt berørt av den 50 år lange konflikten og samarbeider med bønder og afro-befolkningen om reparasjon og forbedring av forholdene for krigens ofre.

ONICs valgte leder Luis Fernando Arias er så langt fornøyd med samtalene og kartakteriserte dem som lovende.

– Det var to dager med åpen dialog basert på prinsippet om at oppnådde rettigheter ikke kan reverseres. Neste måned vil vi fortsette med bilaterale møter i Havana, forteller Arias.

ONIC støtter dialogen mellom FARC-EP og regjeringen. Arias poengterer at urfolksorganisasjonen i lang tid har mobilisert for fred og jobbet for fredsbygging.

– Vi insisterer på at det må være en bærekraftig, varig fred som skaper fortutsetninger for at urfolkene kan overleve og utvikle seg. Det er derfor vår plikt å fortsette å bidra til fredsbygging. At vi har en viktig rolle å spille ble bekreftet både under høringen sist søndag og i åpen dialog mellom partene mandag, sier Arias.

Blant hovedpunktene som ONIC legger til grunn i samtalene med forhandlingspartene er:

  • Oppnådde urfolksrettigheter kan ikke reverseres.
  • Retten til å bli konsultert og hørt om tiltak og inngrep som påvirker urfolk og  deres lokalsamfunn og territorier.  
  • Etablering av en kommisjon som skal overvåke både de praktiske konsekvensene og gjennomføringen av fredsavtalene med henblikk på urfolk og afrobefolkning.
  • At regjeringen og partene arrangerer offentlige møter og debatt over hele landet, inkludert urfoksterritorier, hvor sannheten om krigen og overgrep, rettsprosess og rettferdighet og ikke-gjentakelse står I sentrum, sammen med informasjon om avtalene i sin helhet.

Det siste punktet er avgjørende for å gjøre  fredsavtalene kjent. Mange regioner og lokalsamfunn har vært så isolert av krigen og volden at nyheter om fred virker fjerne.

Norsk Folkehjelp driver både mineryddingsprogram og utviklingsprogram i Colombia. I og med at urfolksområder i stor grad er berørt av borgerkrigen, er ONIC også opptatt av at minene ryddes raskt. Norsk Folkehjelps mineryddingsprogram har startet en dialog med ONIC om hvordan de kan bidra til kartleggingen av miner og eksplosiver når freden er et faktum.

30.06.2016 |