Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2016 Norsk Folkehjelp gratulerer partene i Colombia med fredsavtalen

Norsk Folkehjelp gratulerer partene i Colombia med fredsavtalen

Pilotprosjektet med minerydding i Colombia innebærer at de to tidligere stridende partene rydder miner sammen. Om ettermiddagene møtes de til vennskapelig fotballkamp. På bildet spiller Lucio Ayala (til venstre) fra FARC-EP og Jaime Ivan Vega fra BIDES fotball i Santa Helena. Foto: Giovanni Diffidenti/Norsk Folkehjelp

– Det er svært gledelig at partene i Colombia nå er enige om en fredsavtale. Det gir håp om en slutt på mange tiår med væpnet konflikt som har rammet sivilbefolkningen hardt. Fredsavtalen er også avgjørende for arbeidet med forsoning, opprydning etter krigen og en bedre fordeling av makt og ressurser, sier Per Nergaard, fungerende generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Norsk Folkehjelp har jobbet i Colombia siden 2004 med å styrke organisasjoner som representerer bønder, urfolk og afrobefolkning. I forbindelse med fredsforhandlingene har Norsk Folkehjelp utviklet et unikt pilotprosjekt for minerydding, hvor de to tidligere stridende partene rydder miner sammen i to av områdene som er hardest rammet.

– Minerydding er en viktig del av fredsprosessen og den videre utviklingen av Colombia. I mange områder er minerydding helt nødvendig for at folk som har flyktet skal kunne flytte hjem, dyrke jorda og starte nye liv, sier Steinar Essen, leder av Norsk Folkehjelps enhet for humanitær nedrustning.

I løpet av fredsprosessen har mange av Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner mobilisert sterkt for at fredsavtalen tar hensyn til de gruppene som er spesielt rammet av konflikten - bønder, urfolk og afrobefolkning. Urfolksorganisasjonen ONIC er en av dem som har vært til stede i Havanna og kommet med innspill i forhandlingsrundene. Den endelige fredsavtalen skal legges fram til folkeavstemming hvor folket kan akseptere eller forkaste avtalen.

– Dersom fredsavtalen blir godkjent må organisasjonene i sivilsamfunnet ha en aktiv rolle i planleggingen av hvordan avtalen skal implementeres. Freden må komme bønder, urfolk og afrobefolkning til gode og alle grupper må være med når framtiden i Colombia bestemmes. Det betyr også å ta tak i årsakene til konflikten. Colombia er et av landene i verden med størst ulikhet, og skjevfordelingen av makt, ressurser og jord er en av de viktigste årsakene til borgerkrigen, sier Kathrine Raadim, leder av utlandsenheten i Norsk Folkehjelp.

25.08.2016 |