Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2016 Norsk Folkehjelp gratulerer partene i Colombia med våpenhvilen

Norsk Folkehjelp gratulerer partene i Colombia med våpenhvilen

Borgerkrigen i Colombia har vært den lengste væpnede konflikten i søramerikansk historie. Over 5 millioner mennesker er internt fordrevne på grunn av konflikten. Foto: Giovanni Diffidenti / NPA

Våpenhvilen mellom FARC og den colombianske regjeringen er et viktig skritt på vei mot fred, og helt nødvendig for prosessen med å kunne drive arbeidet med forsoning og opprydding etter krigen videre, mener Norsk Folkehjelp.

Partene som har forhandlet om fred i Colombia siden 2012, med støtte fra Cuba og Norge, ble onsdag enige om en tosidig våpenhvile. Den historiske avtalen ble kunngjort i Havanna torsdag.

- På vegne av Norsk Folkehjelp gratulerer vi Colombias regjering og FARC med avtalen om en tosidig våpenhvile. Dette er et avgjørende steg på veien mot en endelig fredsavtale og en slutt på den 50 år lange krigen. Våpenhvilen er også en viktig demonstrasjon av tilliten mellom partene, sier Steinar Essen, leder av Norsk Folkehjelps enhet for humanitær nedrustning.

Norsk Folkehjelp har jobbet i Colombia siden 2004 med å styrke organisasjoner som representerer bønder, urfolk og afrobefolkning – sårbare grupper som har blitt hardt rammet av borgerkrigen. Som en av verdens største humanitære minerydderorganisasjoner ble Norsk Folkehjelp i 2015 bedt av de to partene i Colombia om å komme med forslag til et pilotprogram for minerydding i landet.

Det unike pilotprosjektet innebærer at representanter fra FARC og den colombianske regjeringen rydder miner sammen, i blandede team. Dette skjer i to av de mest mineforurensede områdene i Colombia, hvor det aldri har blitt ryddet miner før. Norsk Folkehjelp har utviklet, ledet og koordinert pilotprosjektet. Det er første gang to tidligere stridende parter jobber sammen om minerydding på denne måten. Pilotprosjektet har dessuten vært det første synlige resultatet av fredsforhandlingene i Havana.

- I et land hvor befolkningen har levd i borgerkrig de siste 50 årene, og hvor sivilbefolkningen har gitt liten støtte til fredsforhandlingene, har pilotprosjektet med minerydding vært en svært viktig fredsbyggende øvelse. Det har gitt sivilbefolkningen konkrete positive resultater, og vært et klart politisk signal om at partene ønsker fred. Dette fredsønsket har nå fått et ytterligere sterkt uttrykk i form av våpenhvilen som blir kunngjort torsdag, sier Essen. 

Colombia er et av landene i verden med størst ulikhet, og skjevfordelingen av makt, ressurser og jord er en av de viktigste årsakene til borgerkrigen. Mange av Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner mobiliserer sterkt for å sikre at fredsavtalen adresserer disse grunnleggende årsakene.
– Vi er glad for at partene i konflikten er enige om å  gjennomføre en folkeavstemming om folkets tilslutning til fredsavtalen når den foreligger. Dersom fredsavtalen skal bli vellykket, er det avgjørende at avtalen legger grunnlag for konkrete endringer som kommer folk flest til gode, sier Kathrine Raadim, leder av utlandsenheten i Norsk Folkehjelp.

Borgerkrigen i Colombia har vært den lengste væpnede konflikten i søramerikansk historie, og landet er i dag et av verdens mest landminerammede. Det antas at landminer er spredt over hele 40 prosent av landet, og siden 1990 er det registrert over 11 000 ofre som er drept eller alvorlig skadd av miner. Over 6,5 millioner mennesker er internt fordrevne på grunn av konflikten.

- I mange områder er minerydding helt nødvendig for at folk som har flyktet skal kunne flytte hjem, dyrke jorda og starte nye liv i et land uten krig. Minerydding er dermed en viktig del av fredsprosessen og den videre utviklingen av Colombia, sier Essen. 

24.06.2016 |