Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2016 Påvirkning i praksis

Påvirkning i praksis

Kjersti Stenseng og Jette Christensen fra Arbeiderpartiet møter kvinner med minoritetsbakgrunn for å få innspill til integreringspolitikken. Til venstre Camilla Peace Sundvoll fra Norsk Folkehjelp. Foto: Arbeiderpartiet

De har gått på kurs for å bli mer synlige i det norske samfunnet. Det har gitt uttelling.

– Språk er nøkkelen.

Det har nærmest blitt en klisjé når man snakker om integrering, men kvinnene som har møtt opp på Alna denne dagen vet hva de snakker om. Noen av dem har bodd årevis i Norge før første time med norskundervisning. Kvinnene har deltatt på Kvinner kan-kurs i regi av Norsk Folkehjelp, og ble før sommeren innkalt til møte med partisekretær Kjersti Stenseng og stortingsrepresentant Jette Christensen fra Arbeiderpartiet for å dele sine erfaringer. Og de ble hørt. På ap.no oppsummerer Jette Christensen møtet på følgende måte:

– De kommer fra ulike land, men har flere ting til felles; de vil arbeide, de vil lære seg bedre norsk og de vil delta. Da er det vår oppgave som politikere å legge til rette for det. Når innvandrere mangler arbeid eller språk står det sjelden på deres motivasjon, men på vår evne til å gi dem det.

– Enorm motivasjon

Kvinner Kan er et program for integrering og samfunnsdeltakelse som har kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn som målgruppe. Kursene arrangeres i over 20 land og over 25.000 kvinner har deltatt verden over siden oppstarten på 80-tallet.

– Nå har jeg jobbet med dette i 13 år, både i innland og utland. Det som har imponert meg mest med damene jeg har møtt i Norge er stå-på-viljen og den enorme motivasjon de har til å komme seg i arbeid, selv om de møter mye motbør, sier Inger-Sylvia Johannesson, som er instruktør på kursene og i mange år har jobbet med integrering for Norsk Folkehjelp.

Inger-Sylvia Johannesson deler ut diplom til Binish som har fullført Kvinner kan-kurs. Binish deltok ikke på det aktuelle møtet med politikerne, da hun tilhører en annen kursgruppe. Foto: Norsk Folkehjelp

Mange av kvinnene har gått fra praksisplass til praksisplass, og langt av vei blitt utnyttet som gratis arbeidskraft. Noen få har oppnådd å bli ringevikar etter årevis med innsats. Da krever det enorm styrke og motivasjon å faktisk oppsøke frivillige kurs som Kvinner kan.  

– Det er en fin opplevelse å møte politikere og sett ord på mine behov i hverdagen, sa en av minoritetskvinnene etter møtet som ønsket å være anonym.

Hun ønsker at politikerne kan tilrettelegge for flere arenaer hvor kvinner som henne kan møte og bli kjent med nordmenn og danne nettverk. Det var noe av det hun fikk formidlet til politikerne denne gangen.

– Jeg har lært meg at det er gjennom nettverk at man lærer om norske koder og kan få tilbud om jobb, sa hun.  

25.07.2016 | Hilde Sofie Pettersen
Tilbake
  • Kvinner kan-programmet er et samarbeid mellom Arbeiderpartiets Kvinnenettverk, Norsk Folkehjelp og Fagforbundet.
  • Kurset disse kvinnene gikk på har navnet Veien blir til mens du går, kurs for kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn og er støttet av Extrastiftelsen. Det ble holdt ved Alna læringssenter.
  • Kvinner kan-programmet handler om å motivere og mobilisere kvinner med minoritetsbakgrunn til å bli mer synlige i det norske samfunn. Eksempler på dette er alt fra å ta ordet i foreldremøter, borettslag, til å delta aktivt i forenings- og organisasjonsliv og til å ha innflytelse på samfunnsutviklingen.
  • Målet er at deltakerne gjennom opplæring og trening skal omsette nye ferdigheter til konkrete handlinger som gir økt selvfølelse og mestring.

Foto: Erik M. Sundt