Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2016 UDI legger ned Haslemoen – vil berøre 50 ansatte

UDI legger ned Haslemoen – vil berøre 50 ansatte

UDI ga dessverre melding ca. kl.13 onsdag 21.september at de kommer til å si opp driftsavtalen for Haslemoen innen 1. oktober. Det betyr at siste driftsdag for mottaket blir 31.12.16. Årsaken er det manglende behovet for plasser i alle typer mottak.

Norsk Folkehjelp var i likhet med Hero, i forhandlinger med UDI med sikte på å redusere kontraktene for alle transittmottakene, for på den måten å unngå nedleggelser. Det lyktes dessverre ikke å komme frem til en total løsning.

UDI understreket at det ikke er kvalitetsmessige vurderinger som ligger til grunn for at Haslemoen ble valgt ut, man vektla det faktum at leieavtalen løper ut i 2018. Noe som er på en tidligere dato enn andre transittmottak.

Mottaket har 39 ansatte i hel- og deltidsstillinger, og 11 tilkallingsvakter. Det er dermed totalt 50 ansatte på ulike typer kontrakter. Prosessen med oppsigelser vil bli igangsatt med drøftingsmøte med tillitsvalgt og allmøte allerede førstkommende fredag 23.september.

Med dette vedtaket har UDI lagt ned et mottak med kapasitet på inntil 800 plasser (hvorav 400 faste).

23.09.2016 | Ingebjørg Sørenes