Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2016 Utviklingen i Aleppo er umenneskelig

Utviklingen i Aleppo er umenneskelig

Bilde fra 24. september i år. Et syrisk barn ser på ødeleggelsen etter flyangrep mot et nabolag i Aleppo. Foto: Zuma Press/NTB Scanpix

Bombingen av Aleppo gir grunn til å frykte at verdenssamfunnet har glemt verdien av menneskeliv, mener Norsk Folkehjelp. – Våpenbruken bryter med alle regler, sier fungerende generalsekretær Per Nergaard.

– Norsk Folkehjelp er svært bekymret for det høye antallet drepte og skadde sivile i Aleppo. At tunge eksplosive våpen, tønnebomber, forbudte klasebomber, brannbomber og såkalte «bunker busters», som er konstruert for å trenge dypt ned i bygningsstrukturer og forårsake massive ødeleggelser, brukes i tett befolkede nabolag i Aleppo, er totalt uakseptabelt. Dette er våpen som har en særlig dødelig og ødeleggende effekt og ikke skiller mellom sivile og militære mål, sier Per Nergaard som er våpenekspert og fungerende generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon har påpekt at det er all grunn til å mistenke at store krigsforbrytelser begås i Syria. Innbyggerne i Aleppo by har jevnlig vært utsatt for luftangrep fra det syriske regimet og deres allierte siden 2012. Norsk Folkehjelp har samarbeidet med lokale organisasjoner for å få ut nødhjelp i det krigsherjede landet siden krigen brøt ut for over fem år siden.

– Våre lokale kollegaer har hele tiden jobbet under enorm risiko, ofte med fare for egne liv, men aldri har det vært så ille som det er nå. De opplever at bombingen strategisk forhindrer deres jobb for å hjelpe sivile, sier Kathrine Raadim, leder for utlandsavdelingen i Norsk Folkehjelp.

Norsk Folkehjelp er fortsatt aktive gjennom sine partnere i flere nabolag i Aleppo. Nødhjelp og hjelp til foreldreløse barn er i fokus. Gjennom Norsk Folkehjelps nye satsningsområde – beredskap og beskyttelse av sivile i konfliktområder – bevisstgjør og utdanner vi befolkningen i Aleppo på ulike tiltak som er med på å minimere konsekvensene av den massive bombingen.

– De store ødeleggelsene i Aleppo viser at det er umulig å beskytte seg hundre prosent mot den formen for krigføring vi ser i dag, men det finnes det flere tiltak som kan redusere risikoen betraktelig, sier Steiner Essen, leder for Humanitær nedrustning i Norsk Folkehjelp.

– Kunnskap om disse må spres til mennesker som befinner seg i risikosoner slik at de blir i bedre stand til å ta vare på seg selv og sine familier, mener han.

Humanitære organisasjoner, FN og EU har gjentatte ganger bedt om våpenhvile i Aleppo slik at hjelpen kan komme frem. 2 millioner mennesker trenger nødhjelp, og av disse er rundt 350 000 personer innestengt i områder av byen med harde kamper.

– Denne konflikten kan ikke løses militært, men krever en politisk løsning. Verdens ledere er nødt til å ta ansvar for situasjonen og bidra til økt press på de politiske aktørene som kan stanse kampene. Det er akutt behov for å sikre tilgang for humanitære organisasjoner, sier Raadim.

30.09.2016 | Hilde Sofie Pettersen