Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2017 25 år med minerydding

25 år med minerydding

Bildet fra Norsk Folkehjelp sitt senter for trening av minehunder i Sarajevo.  Foto: Morten Rakke Photography 2015.

Siden den spede begynnelse med minerydding i 1992, har Norsk Folkehjelp ryddet miner og eksplosiver i 47 land og landområder på fire kontinenter.

 I år er det 25 år siden Norsk Folkehjelp startet med minerydding. I dag er vi en av verdens største humanitære mineryddingsorganisasjoner.

 

• Vi har totalt ryddet 1.7 millioner eksplosive våpen
• 874 km² land – noe som tilsvarer 125 000 fotballbaner!
• 6 av de 47 landene vi har ryddet er erklært fri for landminer

 

De siste årene har Norsk Folkehjelp utviklet nedrustningsarbeidet i en mer helhetlig retning. I tillegg til å rydde mine- og eksplosiver, har vi lagt ned omfattende innsats i kontroll og destruksjon av våpen og initiativ for beskyttelse av sivile. 
Vi jobber blant annet med preventive tiltak som opplæring i minerisiko og beredskap og beskyttelse i konfliktområder. Vi er en betydelig sivilsamfunnsaktør på nedrustningsfeltet, og var tungt inne i forhandlingene av landminekonvensjonen, klasevåpenkonvensjonen og nå sist traktaten som forbyr atomvåpen. 

Noen av oppdragene våre har vist seg å være mer avgjørende enn andre. Et eksempel er da vi ryddet et stort, øde område på grensa mellom Syria og Jordan. Kort tid etter at vi var ferdige med å rydde brøt borgerkrigen i Syria ut. Takket være Norsk Folkehjelp sin innsats fikk tusenvis av syriske flyktninger en trygg fluktrute.

Krigens etterlatenskaper vil fortsette å utgjøre en risiko i flere tiår fremover. Vår innsats for å beskytte sivile fra eksplosive våpen utgjør fremdeles en enorm forskjell. Å ha ryddet 1,7 eksplosive våpen betyr at vi potensielt har avverget like mange dødsfall eller ulykker. Vi vil fortsette å rydde for livet.

22.09.2017 |