Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2017 Advarer om menneskerettighetssituasjonen i Zimbabwe

Advarer om menneskerettighetssituasjonen i Zimbabwe

Okay Machisa, leder av Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon Zimrights, var en av representantene fra sivilsamfunnet i Zimbabwe under høringen i FNs menneskerettighetsråd.

Under en høring i FNs menneskerettighetsråd advarte sivilsamfunnet i Zimbabwe om en dramatisk forverring av situasjonen for menneskerettighetsforkjempere i landet. Forsøk på demonstrasjoner eller frie ytringer møtes med vilkårlige fengslinger, tortur og vold.

Okay Machisa, lederen av Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon Zimrights, advarte om disse forholdene i en uttalelse på vegne av International Federation for Human Rights Leagues og Zimbabwe Human Rights Association da FNs menneskerettighetsråd gikk gjennom menneskerettighetssituasjonen i Zimbabwe 16. mars i år.

– Vi ser med bekymring på at menneskerettighetsforkjempere opplever trakassering, vilkårlige fengslinger og tortur etter å ha benyttet seg av retten til forsamling og ytringsfrihet. Statlige institusjoner som politiet, militæret og etterretningstjenesten er blant de fremste utøverne av slike menneskerettighetsbrudd, sa Machisa i uttalelsen.

Menneskerettighetsrådet er FNs øverste organ i menneskerettighetsspørsmål, og er direkte underlagt FNs generalforsamling. Rådet gjennomgår menneskerettighetssituasjonen i alle FNs medlemsland gjennom en ordning som kalles "Universal Periodic Review" (UPR). Gjennomgangen foregår ved at medlemslandene hvert fjerde år sender inn en rapport der de beskriver hva de har gjort for å forbedre menneskerettighetssituasjonen i sitt land. Etter at rapporten er levert behandles den i Menneskerettighetsrådet, som gir råd om hvordan landet kan forbedre sitt arbeid.

I mars 2015 ble aktivisten Itai Dzamara bortført av væpnede menn etter at han hadde samlet inn underskrifter med krav om at Robert Mugabe måtte gå av som president. Han har ikke blitt sett siden, og zimbabwiske menneskerettighetsorganisasjoner etterlyser en etterforskning av forsvinningen. De siste tiårene har flere tusen mennesker blitt bortført i Zimbabwe, og Dzamaras forsvinning føyer seg inn i rekken av disse.

– Vi oppfordrer den zimbabwiske regjeringen om å etterforske menneskerettighetsbruddene som har kommet fram under behandlingen av rapporten til Menneskerettighetsrådet, og spesielt oppfordrer vi til å legge krefter inn i etterforskingen av Itai Dzamaras forvinning, uttalte Machisa da han hadde ordet i Menneskerettighetsrådet.

Se video fra FNs menneskerettighetsråds gjennomgang av menneskerettighetssituasjonen i Zimbabwe.

28.03.2017 | Julie Offerdal