Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2017 Forbudet mot atomvåpen undertegnes – uten Norge

Forbudet mot atomvåpen undertegnes – uten Norge

Mens Nord-Korea og USA truer hverandre med å starte atomkrig, åpnes den nye FN-traktaten som forbyr atomvåpen for undertegning på FNs hovedkvarter i New York onsdag 20. September. 8 av 10 nordmenn mener at Norge bør undertegne FN-forbudet, viser en ny spørreundersøkelse som respons Analyse har utført for Norsk Folkehjelp.

I spørreundersøkelsen svarer 78 prosent at Norge bør undertegne FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Av disse mener hele 83 prosent at Norge bør undertegne selv om vi blir det første NATO-landet som gjør det.

 

Bare 7 prosent av de spurte svarer nei på spørsmålet om Norge bør undertegne FN-traktaten som forbyr atomvåpen, mens 15 prosent svarer at de ikke vet. Blant de 78 prosentene som mener at Norge bør undertegne, er det kun 6 prosent som svarer at vi ikke bør gjøre dette hvis vi blir det første NATO-landet som gjør dette, mens 11 prosent svarer vet ikke.

Statsoverhoder og utenriksministre fra over 50 land ventes å delta på åpningsseremonien onsdag, for å være blant de første som undertegner FN-forbudet og dermed tar et klart standpunkt mot atomvåpen og for en atomvåpenfri verden. Åpningsseremonien vil også omfatte taler av FNs generalsekretær og presidenten for Den internasjonale Røde Kors-komiteen, i tillegg til en representant for International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, der Norsk Folkehjelp er styremedlem.

– Regjeringen er fullstendig i utakt med folkemeningen i dette særdeles viktige spørsmålet om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Vi håper at Erna Solberg merker seg at det klare flertallet av nordmenn ønsker seg en mye modigere norsk atomvåpenpolitikk enn det vi har sett de siste fire årene. Dessverre bidrar Norge i dag til å legitimere atomvåpen og dermed til å øke den risiko som de utsetter oss for, sier generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp.

FN-traktaten, som ble vedtatt i sommer, inneholder et kategorisk forbud mot atomvåpen og nedsetter et rammeverk for hvordan verdens ni atomvåpenstater kan destruere sine lagre og slutte seg til forbudet.

Norsk Folkehjelp merker seg spesielt at undersøkelsen som Respons Analyse har gjennomført viser at nordmenn flest har stor vilje til å gå foran i NATO. Det er et viktig signal til politikerne. 

– Det er mye større handlingsrom i NATO enn Høyre og Fremskrittspartiet vil innse. Med den nødvendige vilje kan Norge lede an i NATO slik at flere allierte undertegner forbudet samtidig og staker ut en ny kurs for bærekraftig sikkerhet, sier Westhrin.

– I en tid der faren for bruk av atomvåpen regnes som større enn under den kalde krigen finnes det ikke en viktigere sak for den nye regjeringen å gyve løs på. Norge må sette i gang arbeidet med å se på hva forbudstraktaten betyr for oss og andre NATO-stater, og hvordan vi kan forholde oss til den. For å kunne undertegne forbudet må Norge sikre at våre nasjonale forsvarsplaner og sikkerhetspolicyer ikke under noen omstendighet omfatter eller forutser en mulighet for at andre land skal bruke atomvåpen på våre vegne. Det er fullt mulig både juridisk og praktisk sett, sier Westhrin.

Undersøkelsen fra Respons Analyse ble gjennomført siste uken i august. Den er landsrepresentativ og omfatter 1046 respondenter i alderen 16 til 89 år.

20.09.2017 |