Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2017 Forventer at NBIMs forventningsdokument på skatt følges opp

Forventer at NBIMs forventningsdokument på skatt følges opp

Norsk Folkehjelp er fornøyd med at NBIM har vedtatt et forventningsdokument på skatt, men mener det er viktig at dokumentet følges opp og at datterselskapene i skatteparadis avvikles.

Pressemelding sendt 07.04.2017

Aggressiv skatteplanlegging og manglende betaling av skatt er en stor utfordring. Det undergraver muligheten de ulike landene har til å utvikle felles løsninger i samfunnet og utvikle velferdsgoder som kommer befolkningen til gode. Skatt er også et viktig virkemiddel for omfordeling.

Norges Bank (NBIM) har utviklet et nytt forventingsdokument om skatt. NBIM har fra tidligere forventningsdokumenter om barns rettigheter, vannforvaltning, klimaendring og menneskerettigheter. Gjennom disse dokumentene presenterer NBIM hva de forventer av selskapene de investerer i. I det nye dokumentet gir de uttrykk for forventningene til at selskapene skal utvise passende, forsvarlig og åpen skatteadferd. NBIM påpeker i forventningsdokumentet at multinasjonale selskaper opererer globalt, men at skattesystemene er nasjonale og det er et stort problem at globale skattesystemer ikke har utviklet seg raskt nok.

- Norsk Folkehjelp mener det er positivt at NBIM er tydelig på at de forventer at skatt skal betales der verdiene skapes, og at offentlig land- for land rapportering er vesentlig for bedriftenes åpenhet i skattespørsmål. Det er også positivt at NBIM stiller spørsmålstegn ved hvorvidt aggressiv skattepolitikk er i selskapers interesse, sier Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

- NBIM kommuniserer klare forventninger til selskaper i sin portefølje om behovet for åpenhet og ansvarlig skattepolitikk, og potensielle negative effekter av en aggressiv skattepolitikk. Samtidig har NBIM datterselskaper i Luxembourg og Delaware, steder med manglende gjennomsiktighet som regnes som skatteparadiser. Det gir en negativ signaleffekt, og NBIM bør derfor avvikle disse datterselskapene, sier Westhrin.

Norsk Folkehjelp har som mange andre organisasjoner fremmet offentlig land-for-land rapportering som et virkemiddel mot kapitalflukt og skatteunndragelser. Som medlem i ForUM for miljø og Utvikling har Norsk Folkehjelp deltatt med innspill i prosessen til NBIM for utviklingen av forventningsdokumentet om skatt.

- Det er viktig at det ikke bare blir med forventningene, men at dette blir starten på en faktisk endring i selskapers skatteadferd. Nå forventer vi at NBIM bruker dette dokumentet aktivt for å sikre en ansvarlig og åpen håndering av skatt fra selskapenes side, blant annet med økt bruk av offentlig land-for-land rapportering. Vi oppfordrer også NBIM til åpenhet gjennom rapportering om hvordan forventningsdokumentet blir brukt og hvilke resultater det fører til.

21.04.2017 | Pressemelding