Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2017 – Frykter hel-kommersiell asyldrift

– Frykter hel-kommersiell asyldrift

På Jølster mottak, som Norsk Folkehjelp har drevet siden 2010, bidrar beboerne med forefallende arbeid. Her er det en dør som males. Foto: Haakon Nordvik for Norsk Folkehjelp

I strid med Stortingets ønske utraderes ideelle aktører fra drift av asylmottak. – Vi er bekymret for hvem som skal tale beboernes sak uten ideelle aktører på feltet, sier Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Pressemelding sendt via NTB 25.04.2017

– Det er på høy tid at Stortinget tar grep slik at drift av asylmottak ikke blir en helkommersiell sektor, sier Westhrin.

Hun peker særlig på de ideelle aktørenes rolle som varslere om uverdige forhold og pådrivere for å bedre situasjonen for beboere i mottak.

– For Norsk Folkehjelp er talsmannsrollen en sentral del av drifta og vi har et apparat rundt som løfter erfaringene fra mottakene både ut i media og inn i politikken. Det er ikke selvsagt at aktører som drifter for profitt vil ha interesse av å ivareta talsmannsrollen på samme måte, sier Westhrin.

– Pris trumfer kvalitet

Mens kommuner og ideelle aktører sto for 87,5 prosent av mottaksdrifta i 1990, er andelen nå rundt 30 prosent. Det resterende er det kommersielle driftsoperatører som står for. Av ideelle er det kun Norsk Folkehjelp og Stiftelsen Sana som gjenstår, med samlet andel på rundt 8 prosent.* Begge vil sitte igjen med fire mottak hver i løpet av sommeren.

– For oss kan dette bety kroken på døra for mottaksdrift. Dette er en utvikling regjeringen har presset frem i sin vektlegging av pris særlig i forbindelse med nedleggingen av mottak, sier Westhrin. 

Tidligere i år ble det kjent at Jølster mottak, som Norsk Folkehjelp har drevet siden 2010, må stenge dørene til sommeren.

– Vi opplever at vi straffes for å vektlegge kvaliteten i tilbudet til beboerne og anstendige arbeidsforhold for våre ansatte, sier Westhrin.  

Norsk Folkehjelp har drevet asylmottak siden 1988 og har gjennom årene bygget seg god kompetanse på feltet.

– Hvis vi som ideelle aktører tvinges ut av asylfeltet forsvinner også den kompetansen vi har bygget opp. UDI erfarte høsten 2015 at det var mangel på kompetente driftsoperatører, men det synes dessverre å være tatt lite lærdom av det, sier Westhrin.

Bakgrunn:

Stortinget har fastsatt at det skal være et tredelingsprinsipp for UDIs anskaffelsene av mottaksplasser. Det innebærer at både kommunale, ideelle og kommersielle aktører skal være representert.

integreringsmeldingen fra mai 2016 står det at «UDI skal aktivt oppfordre kommuner og frivillige organisasjoner til å etablere og drive mottak, og skal innenfor rammene av regelverket legge til rette for at disse aktørene kan være driftsoperatører for mottak».

* Utregningen er gjort av Norsk Folkehjelp på bakgrunn av UDI sin oversikt over asylmottak, og tar for seg antall mottak totalt.

25.04.2017 | Pressemelding