Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2017 Ga landområder tilbake til folket

Ga landområder tilbake til folket

Representanter fra lokalsamfunnet, Norsk Folkehjelp, den colombianske hæren, FARC-EP og DAICMA (The Colombian National Mine Action Center) samlet på mineryddet mark i El Orejón. Foto: Norsk Folkehjelp

Rett før jul ble et område i Colombia gitt tilbake til folket for trygg bruk, som resultatet av et pilotprosjekt med minerydding som Norsk Folkehjelp har ledet.  

– Vi mener at dette pilotprosjektet har markert et skille i vårt samfunns historie. Takket være mineryddingen har vi begynt et nytt liv hvor det er håp om å oppnå vekst, sosial rettferdighet og, selvsagt, fred, sier Don Bernardo, et medlem av El Orejón-samfunnet nordøst i Colombia.

I 2015 ble Norsk Folkehjelp invitert til fredsforhandlingene på Cuba. Folkehjelpa sin rolle var å lede og koordinere et pilotprosjekt hvor FARC-geriljaen og den colombianske hæren skulle samarbeide om å rydde to landsbyer langt inne i FARC-kontrollerte områder. I tillegg til det nødvendige arbeidet med å få ryddet opp i krigens livsfarlige etterlatenskaper, skulle tidligere fiender jobbe side om side og lære seg å stole på hverandre.

– Bare det å sitte sammen rundt et bord var vanskelig for partene i begynnelsen – det å enes om en avtale var derfor svært krevende, forteller Steinar Essén i et intervju om hans erfaringer med Folkehjelpas minerydding.

Men prosjektet ble vellykket, og i slutten av desember kunne Norsk Folkehjelp i samarbeid med FARC og colombianske myndigheter overlevere de ferdigryddede områdene i El Orejón til lokalbefolkningen. Da var 19849 kvadratmeter med land ryddet og 46 landminer destruert.

– Norsk Folkehjelp sin rolle har vært viktig fordi det at en slik organisasjon viser sitt vennskap og er villig til å jobbe i vårt samfunn, gir oss et eksempel på solidaritet og optimisme. Vi er veldig takknemlige og ser på Norsk Folkehjelp som våre brødre og søstre, legger han til.  

Pastor Alape, som er en sentral skikkelse i FARC-EP, mener at pilotprosjektet må sees ut fra et politisk perspektiv.

– Nedrustningen gjorde det første leddet i forsoningen mulig og vekket håp i lokalsamfunnet. Vi måtte starte med å rydde opp i de sosiale faktorene som konflikten har bestått av og i dag ser vi et samfunn som smiler, som ser håpefullt mot horisonten, sier Alape. 

Det var totalt 11 områder som ble overlevert til lokalbefolkningen da prosjektet var ferdig, og både manuelle og mekaniske teknikker samt minehunder ble brukt i ryddeprosessen.

10.01.2017 | Mario Quiñones Noriega / Hilde Sofie Pettersen