Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2017 Norsk Folkehjelp jubler for fredspris til ICAN

Norsk Folkehjelp jubler for fredspris til ICAN

Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette Killi Westhrin (til venstre) og våpenpolitisk rådgiver for Norsk Folkehjelp og styremedlem i ICAN Grethe Østern (til høyre) jubler da forbudet mot atomvåpen blir vedtatt i FN 7. juli 2017. Foto: Thea Mjelstad

Norsk Folkehjelp er som eneste norske organisasjon representert i styret til ICAN. – Prisen bør få den norske regjeringen til å snu i atomsaken, sier generalsekretær Henriette Westhrin.

Fakta om ICAN

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) er en koalisjon som per i dag består av 468 sivilsamfunnsorganisasjoner i 101 land, hvorav 25 i Norge. ICAN ble etablert i 2007 for å drive fram et internasjonalt forbud mot atomvåpen - et mål som ble oppnådd da FN-traktaten som forbyr atomvåpen (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) ble vedtatt av 122 stater 7. juli 2017. Traktaten ble åpnet for undertegning 20. september, og 53 stater har så langt undertegnet. ICAN arbeider nå for universell tilslutning til og iverksetting av forbudet.

ICAN har sitt hovedkontor i Geneve og ledes av executive director Beatrice Fihn. ICAN har et internasjonalt styre som består av Norsk Folkehjelp, International Physicians for the Prevention of Nuclear Wear, Svänska läkare mot kärnvapen, Women’s International League for Peace and Freedom, African Council of Religious Leaders, PAX, Article 36, Acrononym Institute for Disarmament Diplomacy og Latin America Human Security Network.

Norsk Folkehjelps representant i ICANs internasjonale styre er Grethe Østern, som for tiden også arbeider ut fra ICANs kontor i Geneve for å støtte opp om staben der, som består av 2,5 årsverk. Norsk Folkehjelp ble invitert med inn i ICANs internasjonale styre og arbeidet for et forbud mot atomvåpen på grunn av vår ekspertise fra de diplomatiske prosessene for å forby landminer og klaseammunisjon.

ICAN har arbeidet tett sammen med Den internasjonale Røde Kors-komiteen og en rekke regjeringer i arbeidet for å forby atomvåpen, inkludert Irland, Mexico, Østerrike, Brasil, Nigeria og Sør-Afrika.

ICAN arbeidet opprinnelig også tett med Norge om det såkalte humanitære initiativet som ble startet under Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide som utenriksministre, og som i FN førte til at et klart flertall av medlemslandene stilte seg bak kravet om et forbud. Med regjeringsskiftet i Norge i 2013 opphørte dette samarbeidet. ICANs arbeid ble støttet med midler fra det norske utenriksdepartementet fra 2011, men all norsk finansiering ble kuttet under den første Solberg-regjeringen.

ICAN har fokusert spesielt på å inspirere en ny generasjon til å arbeide for avskaffing av atomvåpen, og har gjennomført en energisk og kreativ kampanje. ICANs 468 partnerorganisasjoner består av alt fra små, lokale fredsgrupper til globale nettverk som representerer millioner av mennesker. ICANs ansatte og styre legger til rette for og koordinerer partnerorganisasjonenes arbeid og organiserer globale aksjonsdager, arrangementer som øker kunnskap om den risiko atomvåpen utsetter oss for, og driver påvirknings- og mobiliseringsarbeid i FN og i nasjonalforsamlinger.

ICAN samarbeider med de overlevende fra atombombingen av Hiroshima og Nagasaki samt med ofre fra kjernefysiske prøvesprengninger i en rekke land.

ICAN ledet og koordinerte sivilsamfunnets deltakelse i forhandlingene i FN om traktaten som forbyr atomvåpen, og jobbet i nær dialog med stater. Under seremonien der traktaten ble åpnet for undertegning 20. september var talerne FNs generalsekretær, Den internasjonale Røde Kors-Komiteens president Peter Maurer og ICANs Executive Director Beatrice Fihn.

Blant de mange profilerte menneskene som støtter opp om ICAN er fredsprisvinnerne Desmond Tutu og Jody Williams og skuespillerne Martin Sheen og Michael Douglas.

For mer informasjon, se www.icanw.org

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) er en koalisjon som består av 468 sivilsamfunnsorganisasjoner i 101 land. ICAN ble etablert i 2007 for å drive fram et internasjonalt forbud mot atomvåpen – et mål som ble oppnådd da FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt 7. juli 2017.

– At Nobels fredspris går til ICAN viser den enorme kraften som kan ligge i et organisert sivilsamfunn. Vi har akkurat snakket med vår kollega Grethe Østern som for tiden jobber fra ICANs hovedkontor i Genéve, og hun forteller om en ekstatisk stemning. Denne prisen skal vi feire i takknemlighet til alle som har bidratt til at forbudet mot atomvåpen ble virkelighet, sier Westhrin.

– Skår i gleden at Norge ikke signerer

Verden er i dag kastet ut i et nytt kappløp om hvem som har den mest troverdige kjernefysiske avskrekkingen og faren for bruk av atomvåpen regnes nå som større enn under den kalde krigen. Westhrin mener prisen er en betimelig påminner om hvor prekært det er med kjernefysisk nedrustningsarbeid.

– Det er et stort skår i gleden at Norge nekter å signere forbudet mot atomvåpen. Vi håper selvsagt at prisen skal bidra til at den norske regjeringen snur i atomsaken og signerer forbudet, sier Westhrin.

Hun peker på at Norges eget forsvar er basert på en vilje til at en alliert skal true med og potensielt bruke atomvåpen på Norges vegne.

– Vi hører igjen og igjen den samme argumentasjonen fra Norges regjering om at det å signere atomvåpenforbudet ikke er forenelig med medlemsskap i Nato. Det stemmer ikke. Noe av det mest lojale Norge kan gjøre som NATO-medlem, er nettopp å vise vei i alliansen for å utfordre gamle myter om at atomvåpen holder oss trygge, sier Westhrin.

Ingen riktig hender for atomvåpen

Ni stater besitter i dag til sammen om lag 15 000 atomvåpen.

– Det finnes ingen riktige hender for atomvåpen. Ikke Iran, ikke Nord-Korea, ikke Russland, ikke USA. Så lenge atomvåpen fortsetter å eksistere, vil det være umulig å sikre seg mot at de brukes. Forbudet mot atomvåpen er et viktig diplomatisk, politisk og juridisk verktøy for å oppnå internasjonal stabilitet og sikkerhet, sier Westhrin.

Norsk Folkehjelp ble invitert med inn i ICANs internasjonale styre og arbeidet for et forbud mot atomvåpen på grunn av ekspertise fra de diplomatiske prosessene for å forby landminer og klaseammunisjon og er i dag representert i ICANs styre ved våpenpolitisk rådgiver Grethe Østern.

Ler mer om prosessen fra mot atomvåpenforbudet:

Forbud mot atomvåpen – uten fredsnasjonen Norge

 

06.10.2017