Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2017 Regjeringen ignorerer global ulikhet

Regjeringen ignorerer global ulikhet

Foto: AP/Achmad Ibrahim

Solberg-regjeringen har ikke prioritert ulikhet i utviklingspolitikken. Det kommer frem etter at Norsk Folkehjelp har undersøkt Regjeringens stortingsmeldinger, budsjetter og innspill.

Ulikhetsrapport 2017

Last ned rapporten

Resultatene foreligger i rapporten Norsk ulikhetspolitikk: Åtte skritt i feil retning.

FN og store deler av verdenssamfunnet er enige om at ulikhet hindrer utvikling. For å bekjempe ulikhet trenger vi en aktiv politikk for fordeling, men dagens regjering vil ikke engang diskutere ulikhet i utviklingspolitikken.

Det til tross for at samme regjering har stilt seg bak FNs bærekraftmål og sammen med resten av landene i verden forpliktet seg til å redusere ulikhet. Til og med Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet har for lengst erkjent at ulikhet gjør det vanskeligere å bekjempe fattigdom.

Norsk Folkehjelp tror på en utviklingspolitikk som gir folk muligheten til å kjempe frem sine egne rettigheter, til å stå opp mot maktmisbruk, korrupsjon og skjev fordeling.

Da må vi vekk fra en utdatert utviklingspolitikk hvor det å redusere fattigdom er det viktigste målet. Folk skal leve, ikke bare overleve. Med god politikk for fordeling av ressurser kan vi bli kvitt fattigdommen mye fortere.

Solberg-regjeringen har tatt disse åtte skrittene i feil retning:

1. Er taus om ulikhet

2. Ville fjerne punktet om ulikhet fra bærekraftsmålene

3. Utviklingspolitikken er gammeldags

4. Støtter næringslivet, men ikke omfordeling

5. Bilateralt samarbeid har blitt redusert

6. Skatt for utvikling er nedprioritert

7. Tetter ikke hull i land for land-rapporteringen

8. Demokratiarbeidet vakler

17.08.2017 | Betzy Alexandra Kjelsberg Thangstad