Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2017 Vistahermosa – minerydding gir håp for en fredelig framtid

Vistahermosa – minerydding gir håp for en fredelig framtid

Vistahermosa, som bokstavlig talt betyr vakker utsikt, ligger i Colombias Metaregion i den sørøstlige delen av landet. I 50 år har Vistahermosa blitt herjet av krig. Befolkningen har blitt hardt rammet av de voldelige sammenstøtene mellom paramilitære grupper, hæren og Farc-EP og er det området i Colombia med flest landmineofre. Befolkningen her har nesten glemt hvordan det er å leve i fred.

Vi takker

Norsk Jernbaneforbund støtter Norsk Folkehjelps mine- og utviklingsarbeid i Colombia med kr 650 000 i perioden 2017-2020.

Dette begynte å endre seg i oktober 2016. Norsk Folkehjelp fikk i oppdrag å opprette en regional base for minerydding i Vistahermosa og tilrettelegge for minerydding der og i de omkringliggende kommunene Mesetas og Uribe. Å rydde bort landminene er avgjørende for å hindre de dødelige konsekvensene landminene har for jordbrukssamfunn som Vistahermosa. Når jorda frigjøres for landminer kan bøndene igjen dyrke den, det blir trygt for myndighetene å sette i gang utviklingsprosjekter og befolkningen kan igjen bevege seg fritt rundt uten redsel.

Mineryddingen har også endret livene til de to kvinnene, Tatiana (20) og Jimena (27). De har forskjellige bakgrunner, men begge to ble sterkt rammet av krigen.

Jimena 1

To ganger har krigen ført til at livet til Jimena har blitt rykket opp med roten. Første gangen hun måtte flykte var hun bare 12 år. Paramilitære grupper stormet byen og truet med å drepe henne og andre hvis de ikke ga dem opplysninger om Farc-EP. Den andre gangen var byen kontrollert av Farc-EP og de ville rekruttere ungdom til å bli geriljasoldater og Jimena passet perfekt til profilen de lette etter. Men Jimena ville ikke sloss og måtte flykte for andre gang.

Tatiana snakker ikke så mye om hva hun opplevde under krigen. – Krigen er over nå, sier hun. – Den var smertefull og jeg håper bare at det aldri skjer igjen.

Etter at Norsk Folkehjelp opprettet minerydderbasen i Vistahermosa, har de kunnet tilby over 100 nye arbeidsplasser til lokalbefolkningen. Jimena og Tatiana er to av de som fikk jobb og det betyr dette at de kan starte livene sine på nytt etter krigen. De har en fast inntekt og de er gode eksempler for resten av lokalsamfunnet.

Tatiana søkte jobb som minerydder rett etter at hun var ferdig på skolen, hun visste ikke noe om hva hun gikk til, men tenkte at minerydding ville være en god mulighet til å tjene penger. Jimena ble fortalt at minerydding var en jobb for mannfolk, men hun brydde seg ikke om det og søkte likevel og hun håper at hun kan være til inspirasjon for andre kvinner i regionen.

Til tross for hindringene de har møtt på veien er begge kvinnene oppmuntret av arbeidet Norsk Folkehjelp driver i regionen. De føler at de bidrar til å gjenoppbygge Vistahermosa og således helbreder krigens sår i familien og i lokalsamfunnet. Kvinnene er sikre på at frigjøring av land som har vært fullt av landminer er veien til fred og de gleder seg til Colombia en dag er minefritt og de er stolte over å kunne bidra til det.

06.06.2017