Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2018 10-årsjubileum for forbudet mot klasevåpen

10-årsjubileum for forbudet mot klasevåpen

Photo: Miriam Deprez

3. desember markerer at det er det 10 år siden den historiske signeringen av den internasjonale konvensjonen som forbyr klasevåpen i 2008. Forbudet, som har reddet utallige liv, ble underskrevet i Oslo rådhus etter at den ble vedtatt i Dublin 30. mai samme år.

Konvensjonen er et resultat av samarbeid mellom stater, sivilsamfunn, internasjonale organisasjoner og FN. 94 stater signerte konvensjonen i 2008 og til nå har 120 stater signert den, mens 104 stater har ratifisert og forpliktet seg til konvensjonens mål. Forbudet mot klasevåpen bidrar til å redde liv og har påført bruken av disse våpnene, som særlig rammer sivile, et globalt stigma.

77 land har enda ikke signert avtalen og land som ønsker å beskytte sine innbyggere bør umiddelbart signere avtalen.

CCM-2018-Photo

Fra signeringen av Klasevåpenkonvensjonen i Oslo, 3. desember 2008.

Klasevåpen diskriminerer ikke mellom sivile og soldater og er en alvorlig trussel mot sivilbefolkningen under og lenge etter angrep. Konvensjonen om klasevåpen forbyr produksjon, bruk og lagring av våpnene. Forbudet har bidratt til å prioritere beskyttelse av sivile og forhindrer unødig lidelse. Som et resultat av forbudet har de statene som har signert konvensjonen ødelagt 99 % av sine lagre. I følge rapporten Cluster Munition Monitor 2018 er mer enn 1,4 millioner klasevåpen og 177 millioner klasebomber ødelagt.  I tillegg har flere hundre km2 land blitt ryddet for rester etter klasevåpen, liv og lemmer har blitt reddet fra våpnene og jorda er igjen trygg for voksne og barn, slik at de kan ta i bruk joda på en trygg og produktiv måte

Norsk Folkehjelp er tilstede i land som er rammet av klasevåpen over hele verden, og jobber med å rydde bort våpnene og utvikle nye effektive metoder for å kartlegge omfanget og bistå stater med å ødelegge sine våpenlagre.

Mine Action Reviews siste rapport om klasevåpen Clearing Cluster Munition Remnants 2018 fremhever at 30 stater og territorier fremdeles har et klasevåpenproblem, men at bare to land, Laos og Vietnam, har et massivt problem, mens ytterligere to land, Kambodsja og Irak, har et stort problem. De resterende landene og territoriene har et betydelig mindre problem.

Tolv klasevåpenrammede land som har signert konvensjonen er forpliktet til å fullføre sine forpliktelser innen 10 år, men når fristen nå nærmer seg, er det tydelig at mange land ikke vil rekke den til tross for at de aller fleste landene vil kunne fullføre sine forpliktelser på noen få år eller bare måneder, dersom politikerne ønsker dette. Det som må til er strategisk planlegging, bruk av effektive metoder for frigivelse av land og tilstrekkelig finansiering.

Cluster Munition Coalition (CMC), som Norsk Folkehjelp er en del av, har gjennom PAX markert jubileet med å gi ut en rapport om investeringer i klasevåpen « Worldwide Investments in Cluster Munitions ». Rapporten viser at det globale forbudet mot klasevåpen effektivt hindrer investeringer i disse våpnene som dreper og lemlester sivile.

03.12.2018