Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2018 Fjerner trusselen mot Linh og barna

Fjerner trusselen mot Linh og barna

– Det er skummelt å vite at det fortsatt finnes eksplosiver i landsbyen vår, sier Dinh Thi Linh. Norsk Folkehjelp har på bare en måned funnet 145 eksplosive rester fra krig i området. 

Quang Tri, Vietnam: 35 år gamle Dinh Thi Linh har bodd i landsbyen Khe Cat i åtte år. Hun og mannen har to barn. De har en gummiplanatasje sammen. Den er mannens ansvar, mens Linh ser etter barna og holder husdyrene med mat og omsorg. 

IMG_5167

Landsbyen har rundt 100 innbyggere, der den strekker seg langs Ho Chi Minh Road. De fleste av dem tilhører den etiske minoriteten Bru-Van Kieu og tjener til livets opphold gjennom ulike former for jordbruk. 

– Den eldste sønnen min skvatt til da han en morgen hørte et stort smell. Jeg forklarte ham at det bare var minerydderne som sprengte farlige bomber. Det er skummelt å vite at det fortsatt finnes eksplosiver i landsbyen vår, sier Linh.  

IMG_5176

Norsk Folkehjelp og samarbeidspartner Project Renew foretok først tekniske undersøkelser for å finne klaseammunisjon og andre eksplosiver i landsbyen, før de sendte inn EOD-team (explosive ordnance disposal) for å foreta kontrollerte sprengninger av eksplosivene. En av klasebombene de fant lå rett i nærheten av Linhs hus. 

Ifølge team-leder Nguyen Tan Thang er dette området hardt rammet av eksplosive rester fra krig. Det kom tydelig frem da Norsk Folkehjelp og Project Renew gjennomførte intervjuer og andre ikke-tekniske undersøkelser i området. To dødsfall ble rapportert som følge av krigens etterlatenskaper. Det siste fant sted i januar 2004.  

GOPR21290

 

Siden 11 juni 2018 har fire team gjennomført tekniske undersøkelser av omlag 900.000 kvadratmeter i området. De har avdekket 145 eksplosive gjenstander, inkludert 135 stk klaseammunisjon. 

Dette eksplosivrydde-prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Folkehjelp, Project Renew og lokale myndigheter. Prosjektet finansieres av det amerikanske utenriksdepartementet U.S. Department of State. .

Les mer om Project Renew here .

Les mer om Norsk Folkehjelp sitt arbeid i Vietnam her

02.07.2018 | Hien Ngo