Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2018 Fredsprisvinnernes innsats har gitt mot til å snakke om seksuell vold

Fredsprisvinnernes innsats har gitt mot til å snakke om seksuell vold

Norsk Folkehjelp tilbyr omfattende rehabiliteringshjelp til overlevende etter seksuell vold, både jesidier og andre internt fordrevne, i Nord-Irak. Prosjektet støttes av Human-Etisk Forbund. 

– Tildelingen av Nobels fredspris til Nadia Murad og Denis Mukwege er en viktig anerkjennelse av deres enestående innsats for å bekjempe seksuell vold i konflikter og hjelpe ofre for seksuell vold og folkemord, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Killi Westhrin.

– Kombinasjonen av disse to gir en ekstra styrke til kampen, sier Westhrin. 

Nadia Murad har de siste årene vært en profilert representant for jesidi-minoriteten. Hun har fortalt verden om ISILs bruk av seksuell vold som strategisk våpen i folkemordet de begikk mot jesidiene i Nord-Irak i 2014. 

Norsk Folkehjelp driver i samarbeid med lokale partnere et omfattende rehabiliteringsarbeid for å hjelpe overlevende etter seksuell vold, både jesidier og andre internt fordrevne, i Nord-Irak. 

nadiamurad

Nadia Murad (midten) sammen med tidligere utenlandssjef i Norsk Folkehjelp, Kathrine Raadim og Kristian Haugnes fra Human-Etisk Forbund.

Murad var en av flere tusen jesidi-kvinner som ble tatt til fange av ISIL, solgt som slaver og utsatt for grove fysiske og seksuelle overgrep. Mennene i jesidi-landsbyene som ble angrepet ble massakrert, og titusener av jesidier ble fordrevet fra sine hjem og bor nå i flyktningleirer i den kurdiske delen av Irak.

– Nadia Murad har ikke bare gitt en stemme til jesidi-kvinnene som overlevde ISILs overgrep. Kvinner vi har snakket med i jesidi-leirene i Irak forteller at hun har inspirert dem og gitt dem mot til selv å fortelle om overgrepene de har blitt utsatt for. Betydningen av dette, både for den enkelte kvinne og for samfunnet som helhet, er enorm, sier Westhrin.

Norsk Folkehjelps jesidi-arbeid

Sammen med lokale partnerorganisasjoner driver Norsk Folkehjelp et omfattende rehabiliteringsarbeid for å hjelpe overlevende etter seksuell vold, både jesidier og andre internt fordrevne, i Nord-Irak. Kvinnene og deres familier får tilbud om en rekke tjenester, blant annet psykologhjelp, helsehjelp, rehabilitering, omskolering, jobbtrening og juridisk assistanse. I tillegg til å hjelpe kvinnene og deres familier jobber partnerorganisasjonene også med samfunnet de overlevende er en del av. Prosjektet støttes av nederlandske myndigheter og Human-Etisk forbund.

– De som opplever seksuell vold i konflikter lider ofte av sterke traumer og depresjon i ettertid, og møter ofte liten forståelse fra samfunnet. Derfor er det så viktig at folk som Nadia Murad bidrar til å skape oppmerksomhet om dette, sier Westhrin.

Seksuell vold i konflikter er et problem som rammer mange internt fordrevne kvinner og barn. Når store grupper blir drevet på flukt, øker tilfellene av seksuell vold og trusler om seksuell vold også fra familie og andre i nære relasjoner. Temaet er tabubelagt, og dermed vanskelig å søke hjelp for.

– Arbeidet mot seksuell vold i konflikter er dessverre relevant for veldig mange mennesker over hele verden. Dette er en innsats som må fortsette i lang tid, og tildelingen av Nobels Fredspris til to av de fremste representantene for dette arbeidet er en viktig oppmuntring og anerkjennelse, sier Henriette Westhrin.

05.10.2018 | Hilde Sofie Pettersen