Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2018 Har lært 100.000 barn og voksne å beskytte seg mot bomber

Har lært 100.000 barn og voksne å beskytte seg mot bomber

En offentlig ansatt lærer i Palestina er kurset til trygghetsinstruktør av Norsk Folkehjelp. Her underviser hun jenter på en barneskole. Foto: Colin Bent/Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp styrker folks beredskap for krig og konflikt gjennom nytt beskyttelsesprogram. – Dessverre er dette en helt nødvendig opplæring. Vi har stor tro på at dette vil redde liv, sier generalsekretær Henriette Westhrin.

Siden 2016 har i alt 100.000 personer i Syria, Irak og Palestina fått opplæring i Sivil beskyttelse og beredskap i konfliktområder. Programmet er utviklet av Norsk Folkehjelp og gjennomføres i samarbeid med lokale organisasjoner og virksomheter, for eksempel skoler. Hva man kan gjøre for å beskytte seg mot eksplosive våpen og hvordan man kan hindre skader og lidelse i krigssituasjoner er kjernen i programmet. Det er utviklet for å fungere for alle aldersgrupper, men så langt er det flest barn som har deltatt. 

1N6A6449

Teater er blant virkemidlene som brukes for å lære barn hvordan de bør opptre dersom området de befinner seg er under angrep, men programmet er også tilpasset voksne. Foto: Colin Bent/Norsk Folkehjelp

– Det beste hadde vært om barn slapp å vokse opp i krig og konflikt. Slik er det ikke. Dessverre er dette nødvendig opplæring. Vi har stor tro på at dette vil øke folks mulighet til å overleve angrep med eksplosive våpen og dermed redde liv, sier Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.  

Når byer bombes er det flest sivile som dør 

I likhet med brannøvelser her i Norge, handler denne typen øvelser om å gjøre folk kjent med hvordan de selv kan bidra til egen trygghet. Det innebærer blant annet rutiner for evakuering, grunnleggende brannsikkerhet og førstehjelp.  

1N6A6397

Barn i Palestina følges spent med på teaterstykket om trygghet som er en del av Norsk Folkehjelps undervisningsopplegg for barn i områder utsatt for krig og konflikt. Foto: Colin Bent/Norsk Folkehjelp

– Sivile skal aldri være mål i konflikt, men det foregår en urbanisering av krig og konflikt. I byene er det først og fremst sivile som dør når bombene eksploderer, sier Westhrin.  

Spill og teater som virkemiddel 

Programmet Sivil beskyttelse og beredskap i konfliktområder, eller Conflict Preparedness and Protection (CPP), er utviklet på bakgrunn av undersøkelser av risiko og folks bevissthet rundt denne i Syria og Palestina. Norsk Folkehjelp har utviklet undervisningsmateriell og utdanner lokale organisasjoner og lærere til trygghetsinstruktører. Kurset er tilpasses virkeligheten der det skal holdes og benytter blant annet spill og teater i formidlingen. Foreløpig er det kun utviklet på arabisk.  

– Mange liv kan reddes om den grunnleggende beredskap styrkes og vi ønsker å gjøre enda mer på dette området. Vi har så langt fått gode tilbakemeldinger både fra lærere, barn og voksne og ser at dette er kunnskap folk ser verdien av, sier Westhrin.  

Selv om programmet så langt hovedsakelig er rullet ut i samarbeid med skoler, kan det tilpasses ulike behov og kan også gjennomføres på arbeidsplasser, for lag- og foreninger eller i andre sammenhenger hvor folk samles.  

Norsk Folkehjelp har jobbet med Minerydding og beskyttelse av sivile mot eksplosive våpen i mer enn 25 år og har helt siden oppstarten i 1939 jobbet med vern av liv og helse. I Norge har Norsk Folkehjelp lang tradisjon for organisering av frivillige førstehjelpere som bidrar i redningstjenesten over hele landet.  

12.06.2018 | Hilde Sofie Pettersen