Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2018 Kongsvinger mottak legges ned

Kongsvinger mottak legges ned

Norsk Folkehjelps asylmottak på Kongsvinger legges ned 30. juni. Avgjørelsen er i strid med UDIs signaler om å opprettholde mottaksstrukturen.

Kongsvinger asylmottak har blitt drevet helt siden 1990-tallet, fra 2002 i regi av Norsk Folkehjelp. Etter at Kongsvinger er lagt ned, vil Norsk Folkehjelp kun ha Dikemark mottak i Asker igjen.

Leder for Flyktning- og inkluderingsavdelingen i Norsk Folkehjelp, Ingrid Sætre, er skuffet over UDIs avgjørelse.

–Vi ser at føringer som UDI har gitt om å opprettholde en tredeling i mottaksstrukturen, med kommunale, kommersielle og ideelle aktører, ikke følges opp i praksis. Det er kritisk for vår totale mottaksdrift, og det blir vanskelig å opprettholde kvaliteten på driften, sier Sætre.

Kongsvinger mottak har fullt belegg, og nedleggelsen vil gå ut over beboerne som må flytte til andre mottak.

–Mange av beboerne har allerede flyttet opp til fire ganger, så det vil bli en ytterligere belastning for dem. Vi har også flere ansatte med lang erfaring og høy kompetanse på asylfeltet. Vår oppgave blir nå først og fremst å ivareta beboerne og de ansatte, sier Sætre.

Kongsvinger asylmottak har åtte ansatte. Norsk Folkehjelp har drevet asylmottak siden 1988 og gjorde en stor innsats under flyktningkrisen i 2015, da organisasjonen drev totalt 13 mottak.

20.03.2018