Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2018 Lanserer Nuclear Weapons Ban Monitor

Lanserer Nuclear Weapons Ban Monitor

Norsk Folkehjelp lanserer forskningsprosjekt som skal måle fremgangen til FN-forbudet mot atomvåpen (TPNW). – Dette er ei forskningsbasert vaktbikkje, sier generalsekretær Henriette Westhrin.  

_DSC0472

Henriette Westhrin, generalsekretær for Norsk Folkehjelp

Den første rapporten fra  Nuclear Weapons Ban Monitor  er nå tilgjengelig og har allerede vakt internasjonal oppmerksomhet, blant annet fra  New York Times  og  Reuters .

Nuclear Weapons Ban Monitor er et uavhengig forskningsprosjekt initiert av Norsk Folkehjelp.

Datainnsamling og analyse er utført av forskere fra spesialiserte forskningsinstitutter, deriblant det norske Folkerettsinstituttet . Norsk Folkehjelp våpenpolitiske rådgiver Grethe Østern er redaktør for rapporten.– Vi har startet dette prosjektet fordi kunnskap og tilgjengeliggjøring av forskning er helt avgjørende for at vi skal kunne ha en informert internasjonale debatt om atomvåpen og den internasjonale traktaten som forbyr atomvåpen. Dette er ei forskningsbasert vaktbikkje, sier Westhrin.   

– I tillegg til å måle oppslutningen rundt forbudstraktaten, evaluerer også Nuclear Weapons Ban Monitor hvorvidt ulike staters praksis følger eller bryter med forbudstraktaten. En viktig målsetning, er å  kunne peke på hvilke spesifikke aktiviteter som må opphøre hvis det internasjonale samfunnet skal nå målet om en verden fri for atomvåpen, sier Østern. 

grethe2a

Grethe Østern er redaktør for Nuclear Weapons Ban Monitor og sitter i styret til ICAN, den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen, på vegne av Norsk Folkehjelp.

Rapporten lanseres som et bidrag til det internasjonale arbeidet mot atomvåpen, som i fjor sommer nådde en viktig milepæl da et overveldende flertall av verdens Forente Nasjoner stemte for FN-forbudet mot atomvåpen. ICAN, den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen, ble tildelt Nobels Fredspris 2017.

– Rapporten vi nå lanserer viser blant annet at oppslutningen rundt atomvåpenforbudet har vokst raskere enn for tidligere traktater om forbud mot masseødeleggelsesvåpen, sier Østern, og viser til at det nå er 18 stater som har ratifisert traktaten, sier Østern.

ICANs direktør Beatrice Fihn sier  i  et intervju med Reuters at ICAN har grunn til å tro atomvåpen-forbudet kan tre i kraft innen 2019. For at det skal skje må 50 stater ratifisere – det vil si forplikte seg til å følge – forbudet.

Følg @banmonitor på Twitter for oppdateringer fra prosjektet.

Rapporten Nuclear Weapons Ban Monitor 2018 kan leses her:

 

29.10.2018 | Hilde Sofie Pettersen