Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2018 Norge skal utrede atomvåpen-forbudet

Norge skal utrede atomvåpen-forbudet

Papirtraner i rødt og blått plassert fremfor Stortinget. Tranene symboliserer fred og handling og ble laget av skolebarn i Hiroshima i anledning at ICAN ble tildelt Nobels fredspris. Foto: Hilde Sofie Pettersen, Norsk Folkehjelp 

Norge skal utrede muligheten for å signere atomvåpenforbudet. Det ble klart i Stortinget i dag. Norsk Folkehjelp støtter beslutningen og har store forventninger til at Stortinget bestiller en balansert og omfattende utredning.

– Under spørsmålet om hvorvidt Norge skal slutte seg til forbudet mot atomvåpen ligger det reelle spørsmålet: om hvordan vi kan unngå å utslette oss selv, sa Norsk Folkehjelps Grethe Østern til Stortingets utenriks- og forsvarskomité i fjor høst da forslaget om utredning var til høring. 

grethe2a

Grethe Østern er Norsk Folkehjelps representant i styringsgruppen til ICAN, vinneren av Nobels fredspris 2017. Foto: Werner Anderson

Forslaget ble fremmet av Sosialistisk Venstreparti, og støttes av Venstre, Arbeiderpartiet, Rødt, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti. Dermed sto Høyre og Fremskrittspartiet alene i sin motstand mot den kunnskapsinnhentingen en slik utredning innebærer. 

Flere politiske partier synes det er vanskelig å ta stilling til om Norge skal slutte seg til forbudet på grunn av Norges medlemsskap i NATO. Det kom også tydlig til uttrykk i dagens debatt i Stortinget. Norsk Folkehjelps holdning er at når NATO-medlemskap gjør det vanskelig å signere forbudet i dag, bør utgangspunkt være at norske politikere må å se på hva som kan gjøre det mulig for NATO-land å signere forbudet i fremtiden. Dette håper vi utredningen vil søke svar på.

I Stortingets videoarkiv kan du se opptak fra dagens debatt i Stortinget, samt fra høringen i saken hvor Norsk Folkehjelp og andre ga sine innspill i saken. 

 
08.02.2018 |