Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2018 Norsk Folkehjelp har inngått forlik med amerikanske myndigheter

Norsk Folkehjelp har inngått forlik med amerikanske myndigheter

Norsk Folkehjelp har inngått en forliksavtale med amerikanske myndigheter. Forliket innebærer at Norsk Folkehjelp betaler 2 millioner USD for etter påstander fra amerikanske myndigheter å ha brutt med ett av vilkårene i en avtale inngått med USAID i 2012.

– Til tross for uenighet om rimeligheten og berettigelse av det amerikanske kravet, har Norsk Folkehjelp akseptert å betale forliksbeløpet på 2.025.000 USD. Dette har vi gjort for å kunne få avsluttet saken. Vi har vurdert at det vil være ytterst kostbart og tidkrevende å ta saken inn for det amerikanske rettsapparatet. Forliket gjør at vi kan fokusere videre på arbeidet vårt for en tryggere og mer rettferdig verden, og det er det aller viktigste for oss, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin.

Sakens kjerne er at Norsk Folkehjelp signerte en nødhjelpskontrakt med USAID i 2012. I tilknytning til denne signerte vi også en erklæring om at vi de ti siste årene ikke hadde noen form for samarbeid eller tilknytning til personer, organisasjoner eller stater som befant seg på USAs forbudslister. Norsk Folkehjelps fortolkning av denne erklæringen var at den gjaldt kun land og prosjekter der USAIDs midler ble brukt. USAID har derimot en annen tolkning, og mener forpliktelsen gjaldt hele Norsk Folkehjelps virksomhet også når denne er finansiert av andre donorer.

I løpet av denne tiårsperioden bisto Norsk Folkehjelp Norsk Hydro med assistanse med eksplosivrydding i tilknytning til et seismikkprosjekt i Iran, og en av Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner gjennomførte kurs i menneskerettigheter og demokrati for ungdom i Gaza. Prosjektene var finansiert og støttet av henholdsvis Norsk Hydro og Norad. Ingen av prosjektene ble finansiert ved hjelp av USAID.

Den aktuelle avtalen mellom Norsk Folkehjelp og det amerikanske byrået for internasjonal utvikling USAID ble inngått i forbindelse mednødhjelpsleveranser til Sør-Sudan i 2012. Disse leveransene ble levert i tråd med avtalen. Forliket skjer på bakgrunn av at amerikanske myndigheter mener Norsk Folkehjelp har brutt loven som forbyr uriktige erklæringer (False Claims Act) gjennom demokratiopplæring for ungdom på Gaza  i tidsrommet 2012-2016 og gjennom mineryddingsaktivitet i Iran i 2008, sistnevnte aktivitet på oppdrag fra Norsk Hydro.

– Det er viktig for oss å understreke at det i denne saken ikke ligger noen beskyldninger mot Norsk Folkehjelp hva gjelder våre leveranser av nødhjelp, utvikling eller mineryddingsprosjekter som omtales i saken, sier Westhrin. 

False Claims Act gir amerikanske myndigheter rett til å saksøke parter som har handlet med eller mottatt penger fra USA, dersom det er grunnlag for å mene at pengene er mottatt i strid med amerikansk rett. False Claims Act gir også tredjeparter rett til å saksøke på vegne av USA, og seinere bli tildelt en andel av et eventuelt beløp som blir inndrevet. False Claims Act gir mulighet for USA å kreve svært høye erstatninger, og rettssaker om slike saker er svært ressurskrevende og føres i USA. Av denne grunn blir mange slike saker avsluttet med forlik.

Norsk Folkehjelp er nå blitt gjort kjent med at saken er basert på en varsling som ble levert i 2015 fra TZAC, Inc (The Zionist Advocacy Center).

Helt konkret påstår saksøker at det er begått lovbrudd i form av at en eller flere personer med tilknytning til organisasjoner på USAs forbudt-liste (SDN-listen) skal ha deltatt på kurs i demokrati og menneskerettigheter for ungdom som Norsk Folkehjelp støttet. Kursene var ledd i et prosjekt som NORAD støttet og er følgelig rapportert om og godkjent av norske myndigheter. I tillegg hevder saksøker at Norsk Folkehjelps minerydding i Iran i 2008 utgjør brudd på amerikansk lov ettersom staten Iran er boikottet av USA. Dette altså selv om prosjekter ble utført uten bruk av amerikanske midler og i sin helhet var finansiert av selskapet Norsk Hydro.

– Vi mener kravene er urimelige og på et prinsipielt nivå skulle vi gjerne ført saken for retten, men som en norsk organisasjon mangler vi muskler i møte med amerikansk rettssystem. Selv om beløpet vi nå må betale tilbake utgjør en liten andel av den totale støtten vi har fått fra amerikanske myndigheter gjennom årene, er dette penger vi heller skulle brukt på vårt arbeid innen minerydding, redningstjeneste, integrering eller utviklingssamarbeid, sier Westhrin.

Norsk Folkehjelp har siden 2004 mottatt 1.250.000.000 norske kroner fra amerikanske myndigheter. Betalingen av forliksbeløpet finansieres fra Norsk Folkehjelps egenkapital og vil ikke ha noen direkte innvirkning på Norsk Folkehjelps drift.

– De siste årene har vi jobbet målbevisst med å bygge opp egenkapital og det betyr at vi ikke trenger å benytte midler som privatpersoner har gitt i støtte til vårt arbeid, sier Westhrin.

For mer informasjon ta kontakt med kommunikasjonssjef Håkon Ødegaard: Mobil: 950 45 667

03.04.2018