Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2018 Norsk Folkehjelp støtter palestinernes rettmessige kamp for fred og frihet

Norsk Folkehjelp støtter palestinernes rettmessige kamp for fred og frihet

Foto: Mohammed Omer Moghayer

Styret i Norsk Folkehjelp har den 1. juni vedtatt en uttalelse til støtte for Palestina og palestinerne.

70 år etter at Israel ble opprettet er det på tide at palestinerne endelig får sine rettigheter innvilget. Både israelere og palestinere har rett til å leve i fred med bevegelsesfrihet og kontroll over egne ressurser. Norsk Folkehjelp har arbeidet i Palestina siden 1980-tallet og jobber for demokratisering, forsvar av land- og ressurser samt forebyggende og humanitært arbeid i forbindelse med krig.

Den siste tiden har vi igjen vært vitne til at den palestinske befolkningen blir møtt med uproporsjonal maktutøvelse når de demonstrerer og helsearbeidere og sivile demonstranter blir møtt med skarpe skudd. Ved utgangen av mai var 128 palestinere drept og mer enn 13.000 skadde i demonstrasjonene på den avsperrede grensa mellom Israel og Gaza. De demonstrerte mot den årelange okkupasjonen og blokaden av Gaza, som er i sitt ellevte år.

Norsk Folkehjelp mener at norske og internasjonale aktører må legge press på Israel for å sikre at landet følger internasjonal lov.

Norske myndigheter må sette et tydelig skille i sitt samarbeid med Israel, for å sikre at de ikke anerkjenner Israels kontroll over de okkuperte palestinske områdene. Utenriksdepartementet må utstede retningslinjer som sikrer at handel med Israel ikke tilgodeser bosettingsvirksomhet.

Norske kommuner kan bidra ved å gjøre egne vedtak om ikke å handle med varer eller tjenester fra okkuperte områder. Bosettingene er ulovlige i henhold til Folkeretten, men Israel har bosatt 700.000 av sine borgere på palestinsk land og senest i mai godkjente israelske myndigheter 3200 nye boenheter på palestinsk grunn. Styret i Norsk Folkehjelp vil oppfordre lokallag til å følge opp dette i sine lokalsamfunn, med mål om at flest mulig kommuner fatter vedtak om dette, slik allerede bystyrene i Trondheim og Tromsø har gjort.

Norsk Folkehjelp og andre organisasjoner som kritiserer brudd på internasjonal lov blir utsatt for falske anklager fra israelsk myndigheter, som er åpne på at de fører en aggressiv og koordinert kampanje mot organisasjoner som er kritiske til okkupasjonen. Forsøket på å undergrave arbeidet Norsk Folkehjelp gjør viser at det blir stadig mer krevende å jobbe for grunnleggende menneskerettigheter og folkerett. Vi står opp for retten til å organisere seg, ytringsfrihet og ikke-voldelig motstand mot Israels okkupasjon. Norsk Folkehjelp jobber for at folkeretten og menneskerettighetene skal respekteres. Norske myndigheter må i sine bilaterale samtaler med Israel understreke at organisasjons- og ytringsfrihet er grunnleggende verdier i ethvert demokrati.

08.06.2018