Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2018 Seminar: Helsetjenester for papirløse migranter

Seminar: Helsetjenester for papirløse migranter

Illustrasjonsfoto Foto: Erik M. Sundt

NB: Seminaret om helsehjelp til papirløse migranter er flyttet fra Stortinget til Litteraturhuset.

Invitasjon til seminar om tilgang til helsetjenester for papirløse migranter.

Tid: tirsdag 6. november, kl. 10:30-12.00

Sted: «Kjelleren» på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 

Arrangør: Kristelig Folkeparti, i samarbeid med Helsesenteret for papirløse migranter Oslo, Rådet for legeetikk i Den Norske Legeforening, Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Antirasistisk senter og Kirkens Bymisjon.

Det vil til enhver tid oppholde seg personer i Norge uten oppholdstillatelse. Noen av disse menneskene vil ha behov for helsehjelp. De er i dag avhengig av veldedighet og private initiativer for å få annen helsehjelp enn den akutte og kortsiktige. Mange har dermed ikke tilgang til primærhelsetjenester og blir gående lenge med sine lidelser, inntil akuttbehandling er nødvendig. Dette medfører store menneskelige og økonomiske kostnader. Hvilke dilemmaer gir dagens situasjon? Hvordan løses utfordringene i våre naboland? Hva kan Stortinget gjøre for å sikre en bærekraftig løsning, helsemessig og samfunnsøkonomisk?

Program:

Olaug Bollestad, nestleder i KrF og leder av Helse- og omsorgskomiteen, åpner seminaret.

  • Frode Eick, Helsesenteret for papirløse migranter Oslo: Situasjonsbilde: Hvem er de papirløse i Norge og hva kommer de med av helseutfordringer?
  • Svein Aarseth, Rådet for legeetikk i Den norske legeforening: Legers yrkesetiske retningslinjer i møte med udokumenterte migranter.
  • Lau Dahlgren Ekegren, Svensk Røde Kors: Helse og finansieringsordningen i Sverige: Hvordan fungerer det?
  • Marry-Anne Karlsen, Universitetet i Bergen: Helseforskriften - Praktiske og etiske dilemma for helsepersonell.

Avslutningsvis vil det bli korte innlegg og mulighet for spørsmål og diskusjon med representanter fra helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. 

Påmelding innen 19. oktober til solveigi@npaid.org

NB: Husk å være tidlig ute for å rekke sikkerhetskontrollen. Med mange deltakere er det grunn til å forvente at det blir kø. Seminaret starter 10:30.  

11.10.2018